Zlato: výhled pro rok 2022 a jak to ovlivní Bitcoin?

4 min read

Zdá se, že každý miluje zlato… Kdysi to tak bylo. Nyní je těžké si představit jakékoli jiné aktivum, se kterým by bylo spjato tolik emocionálních asociací jako se zlatem…

„Je zajištění proti inflaci!“ – řekne někdo.

Jak tedy tento hedge fungoval v loňském roce? Zlato téměř překonalo rekord ve svém nejhorším výnosu za šest let a čistý příliv kapitálu do ETF pro zlato byl záporný.

Co tedy vlastně ovlivňuje cenu zlata?

Ochota držet kapitál ve zlatě závisí na míře návratnosti dostupné v alternativních aktivech.

Myšlenka není nová. Tento bod byl zdůrazněn v Gibson’s Paradox & The Gold Standard z roku 1985 před více než 35 lety.

Proč je zlato aktivem pro doomery?

Je žádáno hlavně tehdy, když vyhlídky trhu vypadají chmurně, nebo dokonce beznadějně.

Zlato: výhled na rok 2022 a jak to ovlivní Bitcoin?

Toto je graf ceny zlata překrývající 10letý reálný (post-inflační) výnos z amerických státních dluhopisů. Pro názornost je osa skutečného výnosu převrácená.

Jak se reálné výnosy posouvají dále do záporných hodnot, atraktivita zlata (a jeho cena) bude mít tendenci stoupat. Pokud na trhu neexistují alternativy ke zlatu, které nabízejí lepší míru návratnosti…

Zatímco reálné výnosy zůstaly v minulém roce hluboce záporné, trh nabízel mnoho dalších možností, jak generovat výnosy vyšší než inflace. Nejviditelnějším příkladem je S&P s +25% výnosem pro rok 2021.

Potenciál vysokých výnosů akcií neznamenal žádnou poptávku po zlatě. Mezi srpnem 2020 a dubnem 2021 zlato kleslo o téměř 20 %.

Zlato: výhled na rok 2022 a jak to ovlivní Bitcoin?

Výhled akciového trhu na rok 2022 není tak jasný, tak snad bude letošní rok pro zlato lepší. Hodně bude záležet na režimu, ve kterém se trh nachází.

Jsou tací, kteří říkají, že ekonomika bude nadále růst. Jiní se domnívají, že ekonomika mnohem více zpomalí. Fed v tom bude hrát významnou roli tím, že dočasně ukončí růst. Mezi těmito režimy je také dostatek prostoru a možných gradací .

V pozitivním scénáři je těžké si představit silné posílení zlata, kromě občasných epizod zisků při relativním oslabení dolaru.

S tím, že by ekonomika zpomalovala, může zlato znovu získat svou atraktivitu v očích investorů, protože kapitál se hromadí v dluhopisech, což stlačí výnosy níže. V konečném důsledku bude aktivum s nulovým výnosem vypadat atraktivněji než dluhopisy s negativním výnosem.

Zlato: výhled na rok 2022 a jak to ovlivní Bitcoin?
Cena zlata následuje růst globálního dluhu s negativním výnosem (pětileté období do 31. prosince 2019). 
Žlutý graf – cena zlata za unci (pravá stupnice), černý graf – globální dluh s negativním výnosem (levá stupnice).

U zlata má smysl zkusit si představit, co by udělal profesionální manažer, když odpověděl na otázku: „Mám koupit zlato?“

Pokud jsou jinde jasně dostupné lepší výnosy, odpověď je pravděpodobně ne.

V dobách nejistoty a zpomalení růstu, kdy jsou vyhlídky na významné zisky v akciích a jiných třídách aktiv mizivé, nominální výnosy dluhopisů klesají, často do záporných hodnot. V takové situaci by si váš imaginární manažer mohl začít myslet něco jiného:

… zlato by mohlo začít růst…proč?

  • Zlato je přínosem pro doomery.
  • Když se ekonomický růst zpomalí, kapitál proudí do dluhopisů, což snižuje celkové výnosy dluhopisů.
  • Obrovská hora dluhopisů s negativním výnosem a nedostatek ekonomického růstu znamená omezené možnosti generovat výnosy jinde ==> nákup zlata s nulovým výnosem je „menším zlem“, nejméně potenciálně ztrátovou možností.

Závěr

Myšlenka je jednoduchá: logicky se zdá, že narativ o Bitcoinu jako digitálním zlatě, v situaci příznivé pro fyzické zlato, by měl mít nějaký znatelný účinek.

Pokud se stagnací nebo poklesem globální ekonomiky zlato oživí a Bitcoin se bude nadále obchodovat jako rizikové aktivum, pak pravděpodobně lze tento narativ („digitální zlato“) také pomalu odepsat a podívat se po nov0m nápadu.

Jak nakupovat, prodávat a vytvářet NFT na OpenSea

Roman

Napsat komentář