Manažer kybernetické bezpečnosti: Plat v České republice i ve světě

8 min read

Kybernetická bezpečnost je dnes jednou z nejdůležitějších oblastí v IT sektoru. S neustále rostoucím počtem kybernetických útoků a narušením bezpečnosti dat se organizace všech velikostí snaží chránit své systémy a data. Manažer kybernetické bezpečnosti hraje klíčovou roli v zabezpečení těchto systémů a dat. Tento článek se zaměřuje na platové ohodnocení manažerů kybernetické bezpečnosti v České republice i ve světě a popisuje jejich náplň práce.

Náplň práce manažera kybernetické bezpečnosti

Manažer kybernetické bezpečnosti je zodpovědný za plánování, implementaci a správu bezpečnostních opatření na ochranu informačních systémů a dat organizace. Mezi hlavní povinnosti patří:

 1. Vytváření a implementace bezpečnostních politik: Zahrnuje tvorbu pravidel a postupů pro ochranu citlivých dat a systémů.
 2. Správa bezpečnostních technologií: Zahrnuje implementaci a správu bezpečnostních nástrojů jako jsou firewally, antivirové programy, systémy pro detekci a prevenci narušení.
 3. Provádění bezpečnostních auditů a testů zranitelnosti: Zahrnuje pravidelné testování systémů a aplikací pro identifikaci a odstranění bezpečnostních slabin.
 4. Reakce na bezpečnostní incidenty: Zahrnuje rychlou a efektivní reakci na bezpečnostní incidenty, jejich analýzu a implementaci opatření k prevenci opakování.
 5. Vzdělávání zaměstnanců: Zahrnuje školení zaměstnanců ohledně bezpečnostních praktik a politik organizace.
 6. Spolupráce s dalšími odděleními: Zahrnuje úzkou spolupráci s IT oddělením, právním oddělením a dalšími zainteresovanými stranami.

Manažer kybernetické bezpečnosti: Plat v České republice i ve světě

Manažer kybernetické bezpečnosti plat v České republice

Platy manažerů kybernetické bezpečnosti v České republice se mohou lišit v závislosti na zkušenostech, vzdělání a lokalitě. Podle dostupných dat se průměrný plat pohybuje mezi 60 000 až 100 000 Kč měsíčně.

 • Junior manažer kybernetické bezpečnosti: Plat se pohybuje mezi 50 000 až 70 000 Kč měsíčně.
 • Senior manažer kybernetické bezpečnosti: Plat může dosáhnout 100 000 až 150 000 Kč měsíčně.

Příklady z České republiky

 1. Česká spořitelna: Česká spořitelna hledá manažery kybernetické bezpečnosti s platem kolem 80 000 až 120 000 Kč měsíčně. Náplní práce je zejména správa bezpečnostních politik a incidentů, stejně jako vzdělávání zaměstnanců.
 2. Škoda Auto: Škoda Auto nabízí plat kolem 90 000 Kč měsíčně pro manažery kybernetické bezpečnosti, kteří jsou zodpovědní za ochranu firemních dat a systémů, provádění bezpečnostních auditů a spolupráci s externími partnery na bezpečnostních projektech.
 3. T-Mobile: Nabízí pozici s platem okolo 85 000 Kč měsíčně, zaměřenou na zabezpečení mobilních a IT systémů.
 4. ČEZ: Poskytuje plat mezi 70 000 a 110 000 Kč měsíčně, kde manažer dohlíží na zabezpečení energetických systémů a infrastruktury.
 5. Komerční banka: Plat kolem 95 000 Kč měsíčně, s odpovědností za ochranu bankovních systémů a dat.
 6. Vodafone: Nabízí plat až 100 000 Kč měsíčně, zaměřený na správu kybernetické bezpečnosti telekomunikačních služeb.
 7. Seznam.cz: Nabízí plat mezi 80 000 a 120 000 Kč měsíčně, s důrazem na zabezpečení online služeb a platforem.
 8. Deloitte Česká republika: Poskytuje plat kolem 110 000 Kč měsíčně, zaměření na zabezpečení klientských projektů a konzultační činnost.
 9. Moneta Money Bank: Nabízí plat mezi 75 000 a 105 000 Kč měsíčně. Manažer kybernetické bezpečnosti zde spravuje bezpečnostní politiky a reaguje na bezpečnostní incidenty.
 10. Alza.cz: Nabízí pozici s platem až 100 000 Kč měsíčně, zaměřenou na zabezpečení online platformy a ochranu zákaznických dat.
 11. ESET: Nabízí plat kolem 85 000 Kč měsíčně, kde manažer dohlíží na vývoj a implementaci bezpečnostních opatření pro antivirové produkty.
 12. KPMG Česká republika: Poskytuje plat mezi 90 000 a 130 000 Kč měsíčně, společnost se zaměřuje na konzultace v oblasti kybernetické bezpečnosti a zabezpečení klientských systémů.
 13. Ernst & Young (EY): Nabízí plat kolem 95 000 Kč měsíčně pro manažera kybernetické bezpečnosti, který se zaměřuje na zabezpečení klientských dat a provádění bezpečnostních auditů.
 14. České dráhy: Nabízí plat kolem 75 000 až 110 000 Kč měsíčně, s odpovědností za ochranu informačních systémů a dat dopravní společnosti.

Plat manažera kybernetické bezpečnosti ve světě

Platy manažerů kybernetické bezpečnosti se ve světě výrazně liší podle regionu a ekonomických podmínek.

 1. Spojené státy americké: Ve Spojených státech se průměrný plat manažera kybernetické bezpečnosti pohybuje kolem 120 000 až 150 000 USD ročně. V Silicon Valley nebo New Yorku může plat dosáhnout až 200 000 USD ročně.
 2. Velká Británie: Ve Velké Británii se platy pohybují kolem 60 000 až 90 000 GBP ročně, přičemž v Londýně mohou dosáhnout až 100 000 GBP ročně.
 3. Německo: V Německu se platy manažerů kybernetické bezpečnosti pohybují mezi 80 000 až 120 000 EUR ročně. V městech jako Berlín nebo Mnichov mohou dosáhnout až 150 000 EUR ročně.

Příklady ze světa

 1. Google: V Google se platy manažerů kybernetické bezpečnosti pohybují kolem 150 000 až 200 000 USD ročně. Náplní práce je vedení týmů zaměřených na ochranu dat, implementaci bezpečnostních politik a reakci na bezpečnostní incidenty.
 2. Microsoft: Microsoft nabízí platy kolem 130 000 až 180 000 USD ročně pro manažery kybernetické bezpečnosti. Náplní práce je správa globální bezpečnostní infrastruktury a vývoj nových bezpečnostních technologií.
 3. IBM: V Německu poskytuje platy mezi 90 000 a 140 000 EUR ročně. Manažeři kybernetické bezpečnosti zde pracují na ochraně firemních systémů a dat, stejně jako na provádění bezpečnostních auditů.
 4. Amazon: Ve Spojených státech nabízejí platy kolem 140 000 až 190 000 USD ročně. Manažeři kybernetické bezpečnosti zde mají na starosti zabezpečení cloudových služeb a zákaznických dat.
 5. Facebook: V Londýně nabízí platy mezi 80 000 a 110 000 GBP ročně. Náplní práce je ochrana uživatelských dat a správa bezpečnostních politik.
 6. HSBC (UK): Nabízí platy mezi 80 000 až 120 000 GBP ročně pro manažery kybernetické bezpečnosti, zodpovědné za ochranu bankovních systémů a dat.
 7. Siemens (Německo): Nabízí platy kolem 90 000 až 130 000 EUR ročně, zaměřené na ochranu průmyslových systémů a infrastruktury.
 8. SAP (Německo): Poskytuje platy mezi 100 000 až 150 000 EUR ročně, kde manažeři kybernetické bezpečnosti dohlíží na bezpečnostní politiky a ochranu datových center.
 9. Accenture (Francie): Nabízí platy kolem 80 000 až 110 000 EUR ročně. Firma se zaměřuje na konzultační činnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 10. Nestlé (Švýcarsko): Poskytuje platy mezi 85 000 až 120 000 CHF ročně, kde manažeři spravují bezpečnostní politiky a ochranu firemních systémů a dat.

Faktory ovlivňující plat manažera kybernetické bezpečnosti

 1. Zkušenosti: Zkušenější manažeři obvykle vydělávají více. Juniorní pozice mají nižší platové ohodnocení než seniorní role.
 2. Vzdělání a certifikace: Vysokoškolské vzdělání a odborné certifikace (např. CISSP, CISM) mohou výrazně zvýšit plat.
 3. Lokalita: Platy se liší podle regionu. V metropolitních oblastech a ekonomicky silných regionech jsou platy vyšší.
 4. Velikost a typ organizace: Větší organizace a firmy v technologickém sektoru obvykle nabízejí vyšší platy než menší firmy a veřejný sektor.
 5. Průmyslové odvětví: Průmysly jako finance a zdravotnictví, které kladou vysoký důraz na bezpečnost dat, mají tendenci nabízet vyšší platy.

Manažer kybernetické bezpečnosti: Plat v České republice i ve světě

Budoucí perspektivy

S rostoucí závislostí na digitálních technologiích a zvyšující se hrozbou kybernetických útoků je poptávka po manažerech kybernetické bezpečnosti na vzestupu. Organizace si uvědomují důležitost ochrany svých dat a systémů, což znamená, že role manažera kybernetické bezpečnosti bude i nadále klíčová a dobře placená.

Závěr

Manažer kybernetické bezpečnosti hraje kritickou roli v ochraně organizací před kybernetickými hrozbami. Platy v této oblasti jsou velmi atraktivní, a to jak v České republice, tak i ve světě. Vzhledem k rostoucí poptávce po odbornících v této oblasti můžeme očekávat další růst platového ohodnocení a příležitostí v tomto oboru.

Roman

Napsat komentář