Podmínky použití

  • KryptoDnes.com (může se také označovat jako: „my“, „nás“, „služba“, „náš web“, „tento web“, „kryptodnes.com“ …) Více informací lze najít na stránce „o nás“)

Obsah KryptoDnes.com je poskytován tak, jak je, bez záruky správnosti jakéhokoli druhu, ať už jmenované či nevyřčené. Nezaručujeme, že funkce obsažené na Stránce budou bezchybné. Neručíme rovněž za důsledky použití informací na Stránce, především s ohledem na spolehlivost, správnost, včasnost či jiný aspekt funkčnosti našich služeb. Provozovatel webu není v žádné formě zodpovědný za případné způsobené škody vzniklé v souvislosti s užitím služeb KryptoDnes.com.

Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah, jeho správnost nebo dostupnost informací nalezených na stránkách, na které odkazuje KryptoDnes.com. Nemůžeme zajistit, že budete spokojeni s produkty či službami, které zakoupíte od třetích stran, na něž Stránka odkazuje, nebo s obsahem poskytnutým třetími stranami.

Netvrdíme, že obsah Stránky je vhodný a dostupný pro použití v jakékoli lokalitě. Rozhodnete-li se vstoupit na Stránku, činíte tak z vlastní iniciativy a jste zodpovědni za to, že se vaše konání slučuje s platnou legislativou, jíž podléháte.

Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů KryptoDnes.com bez svolení provozovatele je výslovně zakázáno.
Dále jsou výslovně zakázány všechny následující možnosti:

  • Veřejné předvádění a / nebo předvádění jakéhokoli našeho materiálu pro komerční účely;
  • Používání našich webových stránek jakýmkoli způsobem, který by nás mohl negativně ovlivnit nebo by mohl poškodit naše stránky;
  • Používání našich webových stránek jakýmkoli způsobem, který ovlivňuje přístup uživatelů k našim webovým stránkám;
  • Používání našich webových stránek v rozporu s platnými zákony a předpisy nebo jakýmkoli způsobem může způsobit škodu na našich webových stránkách nebo jakékoli osobě nebo podnikatelské entitě;
  • Zapojení do jakékoli formy získávání dat nebo jakékoli jiné podobné činnosti ve vztahu k našemu webu nebo službám, pokud od nás předem neudělíte zvláštní svolení.

Tyto Podmínky užití jsou platné až do ukončení kteroukoli ze stran. Můžete vypovědět souhlas s podmínkami tak, že přestanete užívat Stránku a odstraníte veškeré materiály získané ze Stránky, a související dokumentaci, ať už byly získané v rámci těchto Podmínek či jinak. Tato smlouva, uzavřená mezi Vámi a poskytovatelem Stránky, může být vypovězena provozovatelem okamžitě bez předchozího upozornění. Vypovězení Podmínek z popudu provozovatele podléhá jeho vlastnímu uvážení, především z důvodu nedodržování těchto Podmínek či jiných souborů pravidel zveřejněných na Stránce.

Informace na této stránce jsou pouze pro obecné informační účely. Informace poskytuje kryptodnes.cz a autoři a zatímco usilujeme o to, aby byly informace aktuální a pravdivé, neposkytujeme žádné výslovné ani implicitní vyjádření ani záruky o úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webovou stránku, informace, produkty, služby nebo související grafiku obsaženou na stránce za jakýmkoliv účelem. Jakákoliv důvěra, kterou vložíte do informací je na vaši zodpovědnost.

V žádném případě neponeseme zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu včetně omezení, nepřímé nebo následné ztráty či škody ani jakoukoliv ztrátu či škodu způsobenou ztrátou dat nebo zisků vyplývající z nebo v souvislosti užívání této stránky.

Z této stránky vedou odkazy na další stránky, které nejsou pod kontrolou KryptoDnes.com. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem ani dostupností těchto stránek. Odkazy na stránky nutně nenaznačují doporučení ani podporu názorů, které jsou zde vyjádřeny.

Snažíme se o to, aby stránka fungovala nepřetržitě, nicméně neneseme žádnou zodpovědnost za dočasné přerušení provozu způsobené technickými problémy.

  • Obchodování s CFD kontrakty nese značné riziko ztráty kapitálu. Investujte pouze tolik, kolik jste ochotni ztratit. Informace poskytované na CryptoSvet.cz jsou určeny ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích. Zřeknutí se odpovědnosti: Informace neslouží v žádném případě, coby nějaké investiční či obchodní doporučení, ani analýzy investičních příležitostí, ani nemají jejich parametry. Provozovatel serveru CryptoSvet.cz ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Investování na kapitálovém trhu je rizikové. Autoři nejsou zodpovědní za případné chyby nebo nepřesnosti zveřejněné na tomto portále.

Provozovatelem KryptoDnes.com je:

Cryptheory R. Bleach
Old Graden
Yetholm
Kelso
Roxburghshire
TD5 8BU
Company No. 4716755122 (= britské IČO)

kontakt: contact@cryptheory.org