Předpisy pro poskytovatele krypto služeb podle nařízení MiCA

4 min read

Očekává se, že poskytovatelé krypto služeb budou od roku 2024 podléhat autorizačním požadavkům, kdy vstoupí v platnost Markets in Crypto-Assets (MiCA) v Evropské unii. Kromě povinnosti získat povolení před zahájením podnikání budou muset poskytovatelé krypto služeb také plnit dalekosáhlé povinnosti péče a řádné etiky v novém regulačním režimu při probíhajících obchodních operacích. V tomto ohledu by zákonodárce rád zajistil profesionální, poctivý a transparentní evropský kryptotrh.

Finanční nástroje ve smyslu trhu ve směrnici o finančních nástrojích (MiFID2) nebudou krypto aktivy, a proto nebudou podléhat předpisům MiCA. Požadavky na poskytovatele krypto služeb však do značné míry vycházejí z povinností vyplývajících z dodržování předpisů v oblasti cenných papírů v regulačním režimu MiFID2.

Jaké povinnosti mají poskytovatelé krypto služeb podle MiCA?

Stejně jako poskytovatelé služeb v oblasti cenných papírů podle MiFID2 budou muset poskytovatelé krypto služeb v budoucnu v rámci svých obchodních aktivit jednat čestně, spravedlivě a profesionálně vůči svým zákazníkům a v nejlepším zájmu svých zákazníků podle předpisů MiCA.

Odborná a propagační komunikace bude vždy muset být jasná, jednoznačná a nezavádějící. Podle MiCA musí poskytovatelé krypto služeb také identifikovat reklamní prohlášení a marketingovou komunikaci jako takovou. Své zákazníky také vždy upozorní na rizika spojená s krypto transakcemi, a pokud provozují krypto obchodní platformu, poskytují burzovní služby ve vztahu ke klryptoměnám, kryptoměnové konzultační služby nebo služby správy krypto portfolia, musí svým zákazníkům poskytovat hypertextové odkazy na white papery krypto aktiv, u kterých nabízejí krypto služby.

Poskytovatelé krypto služeb budou muset vždy zveřejňovat ceny svých služeb na svých webových stránkách výrazně a jasně. Stejně tak budou muset na svých webových stránkách zveřejňovat informace o environmentálních a klimatických účincích mechanismů konsenzu kryptoaktiv, která jsou předmětem jejich krypto služeb.

Podrobné otázky týkající se budoucích povinností poskytovatelů krypto služeb v oblasti dodržování předpisů vypracuje orgán ESMA v rámci technických norem a zveřejní je nejpozději dvanáct měsíců před nabytím právní účinnosti MiCA.

Specifické požadavky na správce kryptoměn a na fiat měny zákazníků

MiCA také stanoví zvláštní povinnosti pro poskytovatele krypto služeb, kteří chtějí svým zákazníkům nabídnout správu krypto aktiv. Zejména depozitáři kryptoměn budou muset přísně oddělit kryptoaktiva od zákazníků od svých vlastních držeb. V případě platební neschopnosti by poskytovatelé krypto služeb měli mít zavedené účinné procesy a mechanismy, které účinně chrání kryptoaktiva zákazníků před ztrátou.

Insolvenční právo platné na vnitrostátní úrovni v každém jednotlivém případě bude muset vyjasnit, o jaké konkrétní procesy a mechanismy se jedná. V České republice dosud neexistují žádné konkrétní právní předpisy pro nakládání s kryptoměnami zákazníků v případě insolvence správce, ale v blízké budoucnosti budou vydány zvláštní předpisy.

Poskytovatelé krypto služeb by nikdy neměli míchat fiat peníze od zákazníků se svými vlastními aktivy. Poskytovatelé krypto služeb proto budou muset na konci každého pracovního dne převést prostředky zákazníků na oddělený bankovní účet u centrální banky nebo schválené úvěrové instituce.

3 nejlepší obchodní indikátory pro začátečníky

Roman

Napsat komentář