New York Times: Craig Wright není Satoshi Nakamoto

4 min read

Soudce nedávno vydal své rozhodnutí v případu COPA proti Craigu Wrightovi, jak uvádí New York Times: Craig Wright není Satoshi Nakamoto. Podle New York Times je to pro Bitcoin velká výhra.

New York Times: Craig Wright není Satoshi Nakamoto

Velké vítězství pro Bitcoin: Craig Wright není Satoshi Nakamoto

Jak se očekávalo, dlouhotrvající právní spor mezi Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA) a Wrightem skončilo konečným soudním rozhodnutímDr. Wright, který se proslavil tvrzením, že je Satoshi Nakamoto, záhadný tvůrce Bitcoinu, se podle soudu dopustil úmyslného podvodu.

Jedno z nejsenzačnějších tvrzení o identitě v historii technologie tak končí soudním zamítnutím. Případ proti Dr. Wrightovi se točil kolem jeho odvážného tvrzení, že on byl osobou, která představila světu Bitcoin v roce 2008 zveřejněním a vydáním původního zdrojového kódu. 

COPA, která zastupuje konsorcium kryptoměnových subjektů, zpochybnila Wrightova tvrzení, což vedlo k soudnímu přezkoumání jeho údajných důkazů a svědectví. Soudce uvedl, že během procesu Wright ve svém pokusu o dokázání svého tvrzení předkládal „nemotorné“ důkazy.

„Dr. Wright není tak inteligentní, jak si myslí,“ poznamenal soudce a vysvětlil, že obžalovaný se zapojil do spirály lhaní, vymýšlení a obviňování druhých z nesrovnalostí a nepravd odhalených během procesu.

„JAKMILE BYLA ODHALENA JEDNA LEŽ, DR. WRIGHT SE UCHÝLIL K DALŠÍM LŽÍM A VYHÝBÁNÍ SE. ČASTO SE UKÁZALO, ŽE DR. WRIGHT OBVIŇUJE ZE SVÉ SITUACE JINOU ČASTO NEIDENTIFIKOVANOU OSOBU.“

Mezi padělky byly dokumenty, které Wright předložil jako důkaz o své účasti na vytvoření Bitcoinu, u nichž se později ukázalo, že byly pozměněny nebo nově vytvořeny. Rozhodnutí zdůraznilo, že navzdory Wrightovým pokusům vypadat technologicky a forenzně vychytrale, byly pokusy o padělání amatérské a odborníky snadno rozpoznatelné.

Významně poškozující pro Wrightův případ bylo svědectví Stefana Matthewse, prezidenta nChain Group. Ten původně Wrighta podporoval, ale zkoumaná prohlášení odhalila nesrovnalosti a záměrné lhaní. Soudce poukázal na to, že zatímco Matthews byl „ve svých lžích opatrnější“, jeho svědectví nakonec neobstálo proti důkazům předloženým COPA.

Naproti tomu Pieter Wuille, známý vývojář v bitcoinové komunitě, poskytl svědectví, které soudce považuje za „nejvýznamnější dokument tohoto procesu“. Wuilleho podrobný výklad časové osy a technických detailů vývoje Bitcoinu pomohl odhalit Wrightova lživá tvrzení. Jeho svědectví poskytlo jasné a věrohodné informace o technickém fungování Bitcoinu, což je v příkrém rozporu s Wrightovými vykonstruovanými narativy.

Soud žaluje Craiga Wrighta za „vážné zneužití“ v případu BTC

Rozhodnutí zdůraznilo, že nepravdivá tvrzení Dr. Wrighta a jeho následné právní manévry představovaly „vážné zneužití“ soudu, a to nejen ve Spojeném království, ale také v jiných jurisdikcích, jako je Norsko. Soud odložil rozhodnutí o specifikách předběžného opatření. Nyní jsou naplánována další slyšení k projednání důsledků rozhodnutí a možných úprav veřejných záznamů týkajících se bitcoinového whitepaperu a dalších dokumentů.

„DOKTOR WRIGHT LHAL SOUDU ROZSÁHLE A OPAKOVANĚ. VĚTŠINA JEHO LŽÍ SE TÝKALA DOKUMENTU, KTERÝ ZFALŠOVAL A KTERÝ MĚL PODPOROVAT JEHO TVRZENÍ. VŠECHNY JEHO LŽI A FALEŠNÉ DOKUMENTY PODPOROVALY JEHO NEJVĚTŠÍ LEŽ: JEHO TVRZENÍ, ŽE JE SATOSHI NAKAMOTO.“

Kryptokomunita sledovala případ s velkým zájmem, vzhledem k jeho potenciálním důsledkům pro vnímání původu Bitcoinu a integritu jeho základních dokumentů. Společnost BitMEX Research ve svém prohlášení zdůraznila probíhající právní úvahy týkající se dostupnosti whitepaperu Bitcoinu na platformách, jako je Bitcoin.org, a poznamenala, že budoucí rozhodnutí mohou tyto aspekty dále objasnit.

Ve vtipné vedlejší poznámce BitMEX Research poznamenal:

„KLÍČOVÝM“ DŮKAZEM OD DANIELLE DEMORGAN, WRIGHTOVY MLADŠÍ SESTRY, BYLO, ŽE CSW SE „V DĚTSTVÍ MÍSTNÍM PARKU PŘEVLÉKAL ZA NINJU.“ TO NEDODALO ŽÁDNOU DŮVĚRYHODNOST TVRZENÍ DR. WRIGHTA, ŽE BYL SATOSHI: „KDO BY SI TO POMYSLEL?“

New York Times: Craig Wright není Satoshi Nakamoto

Marketa Tesarkova

Napsat komentář