Legalizace kryptoměn na Ukrajině a přirovnání k Salvadoru je holý nesmysl, proč by nás to mělo zajímat?

5 min read

Někdo použil výraz „legalizace kryptoměn na Ukrajině“. A to vše v době, kdy se Salvador rozhodl udělit Bitcoinu status zákonného platidla. Paralely mezi oběma zeměmi vykreslilo několik webů s rizikem, že způsobí nedorozumění.

Zákony na Ukrajině a regulace kryptoměn v Rusku

To, co se stalo na Ukrajině, má jen málo společného s případem jihoamerické země. Místo toho má řadu důležitých podobností s tím, co se stalo jen o rok dříve v sousedním Rusku (červenec 2020), kdy byl přijat federální zákon (259-FZ).

Obsah ustanovení obou zemí se příliš neliší: 26 článků pro ukrajinské právo, 27 pro ruské.

Při jejich přezkoumání se tyto dva zákony zdají být navrženy tak, aby poskytovaly soubor jednoznačných definic různých konceptů kryptoměn, digitálních aktiv a peněženek.

Poskytují také řadu pravomocí regulačním orgánům; udávají transakce, které mohou finanční zprostředkovatelé legitimně provádět s kryptoměnami a digitálními aktivy; stanoví požadavky a autorizační mechanismy pro subjekty, které chtějí nabízet kryptoměnové služby.

Mohou rovněž uložit požadavky a práva na zveřejňování informací osobám působícím v ekosystému podle jejich různých rolí (investoři, subjekty poskytující služby a veřejnost) a stanovit pravidla a omezení pro účely boje proti praní peněz.

Srovnání legislativy

Existují dva texty zákona, které mají za cíl regulovat provoz ekonomických hodnot obíhajících pomocí kryptoměn, snaží se stanovit bezpečnostní pravidla a usilují o ponechání této oblasti v soukromé sféře. Tyto dva zákony představují řadu významných podobností ve struktuře, i když s pochopitelnými rozdíly ve formulaci jednotlivých ustanovení.

Navzdory mnoha podobnostem nevyvolalo přijetí zákona v Ruské federaci stejný rozruch jako přijetí podobného opatření na Ukrajině.

Když se podíváme na tyto dvě legislativy, je zcela zřejmé, že cílem zákonodárců obou zemí bylo nasměrovat finanční aktivity v kryptoměnách do sféry, ve které lze vykonávat určitou formu kontroly, aniž by však bylo jejich používání radikálně nezákonné. To vede k systému autorizací, povinností transparentnosti a identifikace provozovatelů.

Oba zákony obsahují explicitní a uklidňující legitimizaci bankovních zprostředkovatelů k provozování burz a převodů mezi fiat měnami a kryptoměnami. Zdá se tedy, že není náhoda, že ruský bankovní gigant Sberbank, jen několik měsíců po schválení ruského zákona, oznámil spuštění vlastního tokenu Sbercoin.

V těchto dvou zemích se zdá, že je snahou „zkrotit“ kopajícího hřebce, kterým je trh s kryptoměnami, aby jej přivedl, řádně zkroceného, ​​po jakési vedené cestě na pastviny tradičních financí.

Toto je strategická ekonomická volba, která je daleko od toho, co člověk vidí u Salvadoru, který přijmul Bitcoin jako zákonné platidlo. Není to ani vzdáleně srovnatelné jak z hlediska účelu, tak z hlediska konkrétních účinků s případem zákonů přijatých na Ukrajině a předtím v Rusku.

V tuto chvíli stačí poznamenat, že celá operace v Salvadoru se zdá být zaměřena na dosažení výrazného zvýšení národního HDP. S přijetím Bitcoinu jako legální měny státu dochází k významnému snížení nákladů na provize z remitencí ze zahraničí mnoha pracovníků, kteří emigrovali do svých rodných rodin.

Toto je velmi důležitá součást národního hospodářství a jakmile budou náklady na poplatky za různé služby převodu přeneseny na skutečné příjemce, všechny tyto zdroje budou uvedeny zpět do oběhu v národním hospodářství, což povede k odhadovanému nárůstu HDP přibližně o 1%.

Evoluce

Všechno, co se děje, od Ruska a Ukrajiny po novou realitu státu Salvador, odráží evoluční scénář, ve kterém se pragmatický zákonodárce rozhodne najít způsob, jak dát otěže na nový trh a nabídnout určitou legitimitu výměnou za určité množství dozorčí a kontrolní kapacity.

Sledováním tohoto jevu a jeho budoucího vývoje může Evropa, předvídat vytvoření možných regulačních rámců podle podobných vzorců.

Ruku na srdce. Jak si myslíte, že se hlavní západní ekonomiky a jejich regulační systémy budou v budoucnu vyvíjet? Směrem k jihoamerickému modelu, kde zákon dostává ušlechtilý cypherpunkový nádech?

Nebo spíše směrem k modelu, který by se mohl podobat tomu ruskému a ukrajinskému? Modelu zaměřeném na postupnou erozi liberálnějších rysů kryptoměn s cílem usnadnit jejich přímý proces s podporou politického establishmentu.

Co je Terra?

Roman

Napsat komentář