Je Ethereum (ETH) cenný papír a komodita zároveň?

5 min read

Ethereum, druhá největší kryptoměna podle tržní kapitalizace, čelí v USA zvláštnímu problému. Ve srovnání s Bitcoinem má Ethereum několik vlastností. Slouží nejen jako digitální úložiště hodnoty nebo digitální hotovosti, ale lze jej například i stakovat. Ethereum má vlastnosti, které jej označují jak komoditu, tak cenný papír. Tato všestrannost představuje pro regulátory v USA hlavní problém: Mělo by být Ethereum klasifikováno jako komodita nebo cenný papír a která agentura by měla být odpovědná za regulaci?

V USA jsou právní definice a související předpisy pro cenné papíry a komodity velmi odlišné ve srovnání s Českem nebo jinými zeměmi. V důsledku toho se různé úřady cítí odpovědné za regulaci kryptoměn. Na jedné straně americká Komise pro cenné papíry (SEC) a na druhé straně Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC). Zejména dvě vlastnosti ETH způsobují bolesti hlavy regulátorům v USA.

Na jedné straně ETH slouží jako jakýsi „olej“ pro blockchain Ethereum. Je nutné provádět v rámci ekosystému transakce v ETH.

Na druhou stranu je úspěch Etherea založen na úsilí velkého počtu vývojářů. Tato okolnost je podobná společnosti, která vytváří hodnotu prostřednictvím práce svých zaměstnanců. Navíc investoři, kteří vsadí své ethery, mohou získat dividendy podobné akciím.

Ethereum nebo cenný papír: Pohled SEC

SEC ještě neurčila konečnou právní klasifikaci ETH. Současný předseda SEC Gary Gensler však již vyjádřil svůj názor na kryptoměny obecně.

Při slyšení loni v září Gensler vyslovil teorii, že všechny kryptoměny, s výjimkou bitcoinu, by měly být považovány za cenné papíry. Z tohoto prohlášení by se dalo usoudit, že Gensler se přiklání ke klasifikaci ETH jako cenného papíru, i když se konkrétně k ETH výslovně nevyjádřil. Gensler a SEC argumentují mimo jiné tím, že zisky ze stakingových aktivit jsou srovnatelné s dividendami v tradičním finančním sektoru a že Ethereum by mělo být klasifikováno jako cenný papír na základě takzvaného Howeyho testu.

Je ale tento názor skutečně správný? Existují kritici, kteří tento názor považují za sporný. Argumentují tím, že SEC špatně interpretuje Howeyho test, který se používá ke klasifikaci aktiva jako cenného papíru.

Ethereum jako komodita: Perspektiva CFTC

Americká CFTC opakovaně označovala ETH a další kryptoměny jako komodity, na rozdíl od SEC. To znamená, že CFTC vidí ETH spíše jako komoditu, na které se zakládají futures a swapové kontrakty, podobně jako tradiční komodity jako pšenice nebo ropa. To odráží názor CFTC, že na kryptoměny lze pohlížet jako na typ digitální komodity regulované agenturou.

To říká bývalý komisař CFTC

Bývalý komisař CFTC Dan Berkovitz má ale na problematiku komplexnější pohled. V rozhovoru 24. května 2023 na Unchained Podcast Berkovitz tvrdil, že je právně možné, aby ETH spadaol pod jurisdikci CFTC i SEC. Tvrdil, že ETH lze považovat za cenný papír i komoditu zároveň, a to kvůli překrývajícím se právním definicím cenných papírů a komodit.

Zákon je jasný. Něco může být jak komodita, tak cenný papír.

Bývalý komisař CFTC, Dan Berkovitz

Berkovitz vysvětlil, že zmatek pramení z mnoha názorů, že CFTC reguluje pouze fyzické komodity, jako je „pšenice“ nebo „ropa“. CFTC však reguluje vše, co je technicky definovatelné jako komodita jako „futures kontrakt“. To vysvětluje, proč je termín „futures“ součástí samotného názvu CFTC.

Berkovitz říká, že cenný papír – který je definován zákonem o cenných papírech a zákonem o burze – může být také předmětem futures kontraktů, čímž se tyto kontrakty rovněž stávají pod jurisdikci CFTC.

S ohledem na to, pokud je něco komoditou podle definice CFTC a cenným papírem podle definice SEC, je zcela možné, že nad tím mají jurisdikci oba regulátoři.

Co bude dál? 3 scénáře

Budoucí regulace Etherea v USA je těžké předvídat. Zejména s ohledem na probíhající diskuse a neshody mezi různými regulátory. Pravděpodobné však mohou být následující scénáře:

  1. Dvojí regulace ze strany SEC a CFTC: Existuje možnost, že Ethereum bude klasifikováno jako cenný papír i jako komodita. V tomto případě by Ethereum bylo pod společným dohledem SEC a CFTC.
  2. Jednotná regulace jediným orgánem: V závislosti na tom, jak se vyvinou právní diskuse a hádky, by se jako primární regulátor pro Ethereum mohla objevit kterákoli agentura – buď SEC nebo CFTC.
  3. Vývoj nového regulačního orgánu nebo zákonů: Vzhledem k jedinečnosti a novým výzvám, které kryptoměny přinášejí, by se vláda USA mohla také rozhodnout vytvořit novou agenturu nebo uzákonit konkrétní legislativu pro regulaci kryptoměn.
Roman

Napsat komentář