Jak vytvořit vlastní hru v Minecraftu – průvodce krok za krokem

15 min read

Minecraft není jen hra – je to platforma pro kreativitu, která nabízí neomezené možnosti pro tvůrce her. Od svého vydání se Minecraft vyvinul v mocný nástroj pro vzdělávací účely, vyprávění příběhů a dokonce i pro vývoj her v rámci svého blokového prostředí. Tento článek vás provede procesem jak vytvořit vlastní hru v Minecraftu, od počátečního konceptu až po její sdílení se světem. Ať už plánujete výzvu na přežití, dobrodružnou mapu nebo složitou logickou hru, zde najdete potřebné zdroje a kroky k realizaci vašeho projektu.

Jak vytvořit vlastní hru v Minecraftu - průvodce krok za krokem

Základy designu her v Minecraftu

Při vytváření hry v Minecraftu je klíčové pochopení základních principů designu her. Minecraft nabízí jedinečnou platformu, ale také specifická omezení, která je třeba zvážit. Začneme přehledem toho, co Minecraft jako platforma pro vývoj her umožňuje a čemu se je třeba vyhnout.

Co je Minecraft a jeho možnosti

Minecraft je sandboxová hra, která hráčům umožňuje stavět a bořit různé druhy bloků ve 3D prostředí. V režimu přežití hráči shromažďují zdroje, vyrábějí předměty a bojují s nepřáteli, zatímco v kreativním režimu mají neomezené zdroje a mohou létat.

Nástroje a zdroje

Pro vytvoření hry můžete využít různé nástroje a zdroje dostupné přímo v Minecraftu nebo od třetích stran:

 • Jak vytvořit vlastní hru v Minecraftu - průvodce krok za krokemRedstone: Redstone je Minecraftový ekvivalent elektřiny, který lze použít k vytváření jednoduchých nebo složitých mechanizmů. Síla Redstone pochází ze zdroje energie a může být přenášena do zařízení a dalších bloků, které pak v reakci něco udělají.
 • Command Blocks: Command blocks umožňují hráčům vkládat a spouštět příkazy v hře, což je nezbytné pro automatizaci funkcí ve vaší hře. Příkazový blok je blok , který může provádět příkazy. Používá se primárně na serverech pro více hráčů, v kreativních světech a na vlastních mapách.
Jak vytvořit vlastní hru v Minecraftu - průvodce krok za krokem
GUI příkazového bloku edice Bedrock
 1. Blok impulsních příkazů je výchozí typ bloku; při aktivaci se provede pouze jednou.
 2. Řetězový příkazový blok se spustí pokaždé, když je spuštěn .
 3. Opakující se příkazový blok provádí každý herní tick, dokud je aktivován.

 

Omezení

Ačkoli Minecraft poskytuje bohaté možnosti pro tvůrce, existují určitá technická omezení:

 • Výkon a optimalizace: Těžší skripty a složitější konstrukce mohou způsobit pokles výkonu hry, což je třeba zvážit při návrhu.

V další části našeho článku ‚Jak vytvořit vlastní hru v Minecraftu‘ budeme pokračovat detailním pohledem na plánování hry a přidáním příkladu hry, který ilustruje, jak mohou být tyto principy aplikovány v praxi.

Jak vytvořit vlastní hru v Minecraftu – Plánování Vaší Hry

Úspěšná hra v Minecraftu začíná dobře promyšleným plánem. Zde jsou klíčové kroky, které byste měli zvážit při plánování vaší hry v Minecraftu.

Výběr tématu a stanovení cílů
 • Téma: Vyberte si téma, které bude zajímavé pro vaše cílové publikum. Může to být dobrodružství, puzzle, přežití, nebo mix různých žánrů.
 • Cíle: Jasně definujte, co chcete, aby hráči ve vaší hře dosáhli. To pomůže ve vývoji strukturované a angažující hry.
Vytváření příběhu a světa
 • Příběh: Rozvíjejte příběh, který povede hráče skrze hru. Příběh by měl být poutavý a sladěný s tématem hry.
 • Svět: Designujte svět, který je vizuálně přitažlivý a podporuje příběh hry. Ujistěte se, že svět poskytuje dostatečné výzvy a je navigovatelný.
Nástroje a technologie
 • Využijte nástroje jako WorldEdit a MCEdit pro rychlejší a efektivnější stavbu světa. Tyto nástroje umožňují masivní úpravy a mohou výrazně usnadnit proces výstavby.

Hypotetický Příklad Hry: Dobrodružství na Ztraceném ostrově

Příklad hry „Dobrodružství na Ztraceném ostrově“ ukazuje, jak mohou být výše uvedené kroky aplikovány na konkrétní projekt.

Koncept a Téma
 • Téma: Hráči jsou objevitelé, kteří přistáli na tajemném ostrově plném záhad a skrytých pokladů.
 • Cíl: Hlavním cílem je prozkoumat ostrov, rozluštit jeho tajemství a najít skrytý poklad.
Příběh a Svět
 • Příběh: Hra začíná, když hráči objeví starou mapu vedoucí k ostrovu, kde je údajně skrytý poklad. Během dobrodružství musí překonat různé překážky, řešit hádanky a bojovat s nepřáteli.
 • Svět: Ostrov je rozmanitý, s různými biomy, včetně džungle, pláží a tajemných jeskyní.
Mechaniky a Skriptování
 • Mechaniky: Hra využívá Redstone a Command Blocks k vytvoření interaktivních hádanek a pastí.
 • Skriptování: Příkazy umožňují hráčům interagovat s objekty ve hře, což zvyšuje imerzivitu a interaktivitu hry.
Výzvy a Hratelnost
 • Výzvy: Hráči musí vyřešit logické hádanky a překonat fyzické překážky, aby postoupili v příběhu.
 • Hratelnost: Hra je navržena tak, aby byla spravedlivá a zábavná pro hráče všech dovednostních úrovní.

Tento příklad ilustruje, jak můžete využít nástroje a techniky Minecraftu k vytvoření poutavé a funkční hry. Dále se zaměříme na budování herního prostředí a na skriptování událostí a mechanik, které vaši hru oživí.

Budování Herního Prostředí

Vytvoření poutavého a funkčního herního prostředí je klíčové pro úspěch vaší hry v Minecraftu. Zde jsou kroky a tipy, jak efektivně vytvářet mapy a scény, které budou sloužit jako základ vaší hry.

Plánování Mapy
 • Návrh: Začněte s náčrtkem mapy na papíře nebo v digitálním nástroji. Definujte klíčové oblasti, jako jsou startovní zóna, hlavní questové lokality a tajné prostory.
 • Rozmístění Prvků: Rozmyslete si, kde budou umístěny důležité objekty a mechaniky. Ujistěte se, že mapy podporují hladký průběh hry a logické pokračování příběhu.
Využití Terénu
 • Přírodní Prostředí: Vytvářejte biomy, které odpovídají tématu hry. Použijte různé materiály pro zvýraznění různých oblastí, jako jsou písečné pláže nebo husté lesy.
 • Struktury a Stavby: Navrhujte stavby, které nejenže vyhovují estetickým požadavkům, ale jsou také funkční pro mechaniky hry, jako jsou pasti nebo hádanky.
Implementace Dynamických Prvků
 • Redstone Mechaniky: Integrujte Redstone mechaniky pro vytvoření interaktivních prvků, jako jsou dveře, které se otevírají s kouzelným klíčem, nebo pasti, které hráče testují na rychlost a šikovnost.
 • Využití Výšky: Nezapomeňte na vertikální dimenzi vašeho světa. Výškové rozdíly mohou přidat na dramatičnosti a nabídnout hráčům nové výzvy.
Příklad Minecraft Mapy

Skriptování Událostí a Mechanik

Zásadní aspekt každé hry v Minecraftu je schopnost skriptovat události a mechaniky, které určují průběh a interaktivitu hry. Následující kroky vám pomohou pochopit, jak využít Command Blocks a další nástroje pro oživení vaší hry.

Základy Command Blocks
 • Příkazy a Skripty: Naučte se základní příkazy, které můžete použít v Command Blocks pro vytvoření různých herních efektů, jako jsou zprávy hráčům, spouštění událostí nebo kontrola herního prostředí.
 • Logické Sekvence: Vytvářejte logické sekvence a cykly, které umožní vaší hře dynamičtější a plynulejší průběh.
Vytváření Interaktivních Hráčských Zkušeností
 • Interakce s Hráči: Designujte scénáře, kde hráči musí interagovat s herním světem pomocí specifických příkazů. Například získání předmětu po splnění úkolu.
 • Události Založené na Čase: Implementujte časově závislé události, které přidají na napětí a nutnost strategického plánování.
Debugging a Optimalizace
 • Testování Funkcionalit: Průběžně testujte všechny skripty a mechaniky, aby jste zajistili, že vše funguje jak má. Používejte nástroje a skripty pro debugging a odstraňování chyb.
 • Optimalizace Pro Výkon: Optimalizujte své skripty a herní prvky pro zajištění plynulého průběhu hry na různých zařízeních.

Pokračujme v další části, kde se zaměříme na testování a vyladění vaší hry, což je klíčové pro zajištění kvalitní a zábavné hráčské zkušenosti. Také dodáme praktické příklady pro využití Command Blocks a Redstone, dvou klíčových nástrojů pro přidání interaktivity a dynamiky do vaší Minecraft hry.

Jak vytvořit vlastní hru v Minecraftu – Testování a Vyladění Vaší Hry

Jakmile máte základní strukturu a mechaniky vaší hry hotové, je čas na jejich důkladné testování a vyladění. Tento krok je nezbytný pro odhalení jakýchkoliv chyb a nekonzistencí, které by mohly ovlivnit hráčský zážitek.

Proces Testování
 • Alfa Testování: Nejdříve provádějte interní testování s malou skupinou testerů, kteří vám pomohou identifikovat zjevné chyby a problémy v hře.
 • Beta Testování: Následně otevřete hru většímu množství testerů z vaší komunity, aby se zjistilo, jak různé typy hráčů reagují na herní mechaniky a příběh.
Vyladění Mechanik
 • Úpravy Založené na Zpětné Vazbě: Využijte zpětnou vazbu od testerů k úpravě obtížnosti, interaktivitě a vizuálnímu designu hry.
 • Optimalizace Pro Výkon: Zajistěte, že vaše hra běží plynule na všech podporovaných platformách, což může vyžadovat úpravy v použití Redstone a Command Blocks.

Praktické Příklady s Command Blocks a Redstone

Pro lepší pochopení, jak efektivně využívat Command Blocks a Redstone ve vaší hře, uvedeme několik praktických příkladů, které můžete implementovat do svých projektů.

Command Blocks

 • Příklad 1: Vstupní Brána
  • Účel: Automatické otevření dveří, když hráč přečte určitý text.
  • Skript:
   /testfor @a[r=5] {SelectedItem:{id:"minecraft:written_book",tag:{title:"Secret Key"}}}
   /setblock x y z minecraft:air
   
  • Popis: Tento příkaz testuje, zda hráč drží knihu s názvem „Secret Key“ ve vzdálenosti 5 bloků od Command Blocku. Pokud ano, pak se na specifikovaných souřadnicích nastaví blok vzduchu, což symbolizuje otevření dveří.
 • Příklad 2: Časově omezený úkol
  • Účel: Zadání úkolu, který musí hráč splnit v určitém časovém limitu.
  • Skript:
   /scoreboard objectives add TimeLimit dummy
   /scoreboard players set @a TimeLimit 600
   /scoreboard players remove @a[score_TimeLimit_min=1] TimeLimit 1
   /effect @a[score_TimeLimit=0] minecraft:poison 100 1
   
  • Popis: Tento scénář vytvoří časový limit pro hráče a každou sekundu odstraní bod ze skóre ‚TimeLimit‘. Jakmile hráč dosáhne skóre nula, aplikuje se na něj efekt jedu.

Redstone

 • Příklad 1: Skrytá Past
  • Účel: Aktivace pasti, když hráč vkročí na určené místo.
  • Konstrukce:
   • Použijte tlakovou desku spojenou s Redstone, který aktivuje řadu šipek skrytých ve stěnách.
  • Popis: Když hráč šlápne na tlakovou desku, Redstone se aktivuje a vystřelí šipky na hráče, což vytváří nástrahu.
 • Příklad 2: Multifunkční osvětlení
  • Účel: Ovládání osvětlení v různých částech hry prostřednictvím jediného spínače.
  • Konstrukce:
   • Spojení světelných bloků s Redstone, který umožňuje ovládání osvětlení z jednoho místa.
  • Popis: Tento systém umožňuje hráčům zapnout nebo vypnout osvětlení v různých částech mapy, což může být užitečné pro skrývání tajných oblastí nebo vytvoření atmosféry.

Jak vyrobit těžkou tlakovou desku

1. Otevřete nabídku Crafting

Nejprve otevřete svůj craftovací stůl, abyste měli craftovací mřížku 3×3, která vypadá takto:

Jak vytvořit vlastní hru v Minecraftu - průvodce krok za krokem

2. Přidejte položky, abyste vytvořili těžkou tlskovou desku

V nabídce craftingu byste měli vidět craftovací oblast, která je tvořena craftovací mřížkou 3×3. Chcete-li vyrobit těžkou přítlačnou desku, umístěte 2 železné ingoty do mřížky 3×3. Při výrobě těžké přítlačné desky je důležité, aby byly železné ingoty umístěny přesně podle obrázku níže. Ve druhé řadě by měl být 1 železný ingot v první krabici a 1 železný ingot ve druhé krabici. Toto je Minecraft crafting recept na těžkou přítlačnou desku.

Jak vytvořit vlastní hru v Minecraftu - průvodce krok za krokem

Nyní, když jste vyplnili oblast pro tvorbu správným vzorem, objeví se v poli vpravo těžká přítlačná deska.

Jak vytvořit vlastní hru v Minecraftu - průvodce krok za krokem

3. Přesuňte tlakovou desku do Inventory

Jakmile vytvoříte těžkou přítlačnou desku, musíte přesunout nový předmět do inventáře.

Jak vytvořit vlastní hru v Minecraftu - průvodce krok za krokem

Gratulujeme, vytvořili jste v Minecraftu těžkou tlakovoudesku!

Publikování a Sdílení Vaší Hry

Jakmile je vaše hra kompletně otestována, je čas ji zpřístupnit širšímu publiku. Následující kroky vám pomohou s efektivním publikováním a propagací vaší hry.

Příprava na Vydání
 • Dokumentace: Připravte podrobné průvodce a dokumentaci pro vaši hru, které pomohou novým hráčům pochopit pravidla a cíle hry.
 • Balíčkování: Vytvořte balíček hry, který bude obsahovat všechny potřebné soubory a zdroje, tak aby si jej hráči mohli snadno stáhnout a nainstalovat.
Platformy pro Sdílení
 • Minecraft Komunitní Servery: Publikujte vaši hru na platformách jako Planet Minecraft nebo Minecraft Maps, kde můžete dosáhnout širokého publiku nadšenců Minecraftu.
 • Sociální Média a Fóra: Využijte sociální média, blogy a fóra pro šíření informací o vaší hře. Zahrňte odkazy pro stažení, videa z hraní a screenshoty.
Marketing a Propagace
 • Trailer a Gameplay Videí: Vytvořte atraktivní trailer a gameplay videa, které ukáží nejlepší části vaší hry a přitáhnou pozornost potenciálních hráčů.
 • Aktualizace a Komunikace: Udržujte komunikaci s vaší komunitou a informujte je o jakýchkoliv aktualizacích nebo novinkách týkajících se hry.

Údržba a Rozšíření Hry

Úspěch hry nekončí jejím vydáním. Pravidelná údržba a aktualizace jsou nezbytné k udržení hráčů a jejich zájmu.

Monitorování a Feedback
 • Sledování Úspěšnosti: Použijte nástroje pro analýzu a zpětnou vazbu k zjištění, jak hráči reagují na vaši hru a identifikujte oblasti pro možná zlepšení.
 • Reakce na Feedback: Buďte otevření kritice a návrhům od hráčů a pravidelně implementujte změny, které mohou vylepšit hru.
Aktualizace a Nový Obsah
 • Dodatečné Úrovně a Funkce: Rozšiřujte vaši hru o nové úrovně, příběhy a funkce, které přidají na hloubce a hratelnosti.
 • Pravidelné Aktualizace: Plánujte a implementujte pravidelné aktualizace, aby hra zůstala zajímavá a relevantní pro stávající hráče.
Komunitní Modifikace
 • Podpora Moddingu: Zvažte otevření vaší hry komunitním modifikacím, které mohou přinést nové a nečekané způsoby hraní.
 • Interakce s Komunitou: Vytvářejte silné vztahy s hráči tím, že se aktivně zapojíte do diskusí, odpovídate na dotazy a podporujete uživatelské události.

Jak vytvořit vlastní hru v Minecraftu – Závěr

Vytváření vlastní hry v Minecraftu je vzrušující a kreativní proces, který může přinést hodně radosti jak vám, tak vašim hráčům. Od plánování a vývoje přes testování, publikování a údržbu, každý krok nabízí příležitosti pro učení a inovace. S pomocí nástrojů jako jsou Command Blocks a Redstone, můžete transformovat své nápady do interaktivních her, které mohou inspirovat a bavit lidi po celém světě. Nebojte se experimentovat a používat zpětnou vazbu ke zlepšení vašich projektů, a vždy si pamatujte na podporu a rozvoj vaší komunity hráčů. Výsledek vaší práce může překonat všechny očekávání a stát se dalším velkým hitem v Minecraft světě.

Roman

Napsat komentář