EU vytváří globální precedens s komplexním zákonem o regulaci umělé inteligence

4 min read

Evropská unie opět vytvořila globální precedens jednomyslným přijetím přelomového zákona regulujícího umělou inteligenci (AI): zákona o AI.

EU vytváří globální precedens s komplexním zákonem o regulaci umělé inteligence

Podle oficiální tiskové zprávy schválili ministři Evropského parlamentu zákon o AI ve středu 523 hlasy pro, 46 ​​proti a 49 se zdrželo hlasování. Zákon poskytuje cílený regulační přístup k některým z nejnaléhavějších otázek a obav kolem AI.

V prvé řadě zákon obsahuje obecný zákaz některých aplikací AI, které by mohly ohrozit práva občanů. Patří mezi ně systémy pro biometrickou kategorizaci „založenou na citlivých charakteristikách“ a „cílené načítání snímků obličeje z internetu nebo videozáznamů z video dohledu za účelem vytváření databází pro rozpoznávání obličejů“.

Zákon také zakazuje sociální bodování, aplikace na rozpoznání emoce v textu na pracovišti a ve škole a jakékoli aplikace, které manipulují nebo využívají lidské chování a zranitelnosti.

Orgány činné v trestním řízení mohou používat biometrické systémy v reálném čase s předchozím povolením „v taxativně vyjmenovaných a úzce definovaných situacích“, pokud je jejich použití časově i prostorově omezené.

Používání umělé inteligence ve vysoce rizikových oblastech, jako je kritická infrastruktura, vzdělávání a odborná příprava, zaměstnání, základní služby (jako je zdravotnictví a bankovnictví), vymáhání práva, migrace a správa hranic, spravedlnost a demokratické procesy podléhají přísným standardům transparentnosti – dohled, reporting a hodnocení.

Na AI pro všeobecné použití se vztahují podobné požadavky. Společnosti musí dodržovat evropské zákony o autorských právech a zveřejňovat obsah, který používají pro školení. Schopnější modely pro obecné použití mohou vyžadovat další hodnocení a podávání zpráv.

Kromě toho mají všichni občané právo stěžovat si na systémy umělé inteligence a získat zpětnou vazbu na jakýkoli systém, který učinil rozhodnutí ovlivňující jejich práva. Kromě toho musí tvůrci obsahu jasně označit jakékoli umělé nebo zmanipulované obrázky, audio nebo video soubory, známé také jako „deepfakes“.

Od nynějška zákon o regulaci umělé inteligence

Zákon o AI stále nebyl oficiálně schválen. Po včerejším oznámení jej ještě musí revidovat právníci a lingvisté, než jej zákonodárci předloží Evropské radě k formálnímu schválení. Zákon pak oficiálně vstoupí v platnost po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. 27 členských států Unie pak bude mít 6 měsíců na prosazení zákazu zakázaných praktik, 9 měsíců na prosazování kodexů chování a 12 měsíců na pravidla ovlivňující obecné systémy umělé inteligence.

Zákon o AI je plně použitelný 24 měsíců poté, co vstoupí v platnost. Společnosti musí splnit všechny povinnosti pro vysoce rizikové systémy do tří let od oficiálního zveřejnění zákona.

Pokud jde o používání nových technologií, chce EU zůstat před svými mezinárodními konkurenty, jako jsou USA a Čína. V loňském roce přijal blok Markets in Crypto Assets (MiCA), komplexní právní rámec pro regulaci kryptoměn v Evropě, který vstoupí v platnost koncem tohoto roku.

Roman

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *