Co je Polygon (MATIC) – Vše, co potřebujete vědět

21 min read

Blockchainová technologie změnila způsob, jakým vnímáme digitální bezpečnost a decentralizaci. Mezi rozvíjejícími se projekty v tomto sektoru se objevuje Polygon, platforma, která se zaměřuje na řešení klíčových výzev, jako jsou škálovatelnost a interoperabilita blockchainů.

Co je Polygon

Polygon, původně známý jako Matic Network, nabízí multi-chain architekturu, která umožňuje integrovat existující blockchainy a zároveň poskytovat výkonné nástroje pro vývojáře decentralizovaných aplikací (DApps).

Polygon je vybaven vlastním tokenem, MATIC, který hraje zásadní roli v ekosystému tím, že slouží jako prostředek k placení transakčních poplatků a jako základní kámen pro účast v síti. Tento článek poskytuje pohled na to, jak Polygon stojí v popředí technologické inovace a jak může přispět k dalšímu vývoji blockchainového průmyslu.

Coje polygon matic

Historie a vývoj Polygonu

Polygon, původně známý jako Matic Network, byl založen v roce 2017 třemi vývojáři z Indie: Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal a Anurag Arjun. Tato platforma byla vytvořena s cílem řešit problémy škálovatelnosti a uživatelské přívětivosti, které trápily Ethereum, největší blockchainovou platformu pro smart kontrakty.

Začátky a motivace

Původní motivace pro založení Matic Network spočívala ve zlepšení škálovatelnosti sítě Ethereum tím, že transakce byly zpracovávány na sekundárních řetězcích (sidechainech), což výrazně snižovalo zatížení hlavního řetězce. Tento přístup nejenže usnadnil a zrychlil transakce, ale také snížil transakční poplatky, což bylo životně důležité pro adoptaci blockchainu v mainstreamových aplikacích.

Klíčové milníky

Od svého založení Polygon prošel několika významnými vývojovými milníky:

 • ICO a Počáteční nabídka tokenu: V roce 2019 Matic Network uskutečnil veřejnou nabídku svého tokenu (ICO), která byla velmi úspěšná a pomohla získat kapitál potřebný pro další vývoj a expanzi.
 • Přejmenování na Polygon a expanze vizí: V únoru 2021 se Matic Network přejmenoval na Polygon s cílem rozšířit svou vizi za samotné škálování Etherea tím, že se transformoval na multi-chain systém. Tento krok odrážel širší ambice platformy být „Internetem blockchainů„.

Evoluce platformy

Polygon rychle rozšířil své technologické schopnosti a přidal podporu pro různé škálovací řešení, včetně zkRollups, Optimistic Rollups a Plasma. Tato řešení umožnila vývojářům vybrat si nejvhodnější technologii na základě požadavků jejich konkrétních aplikací.

Současně s technologickým vývojem, Polygon také zformoval strategické partnerství s mnoha vedoucími firmami a projekty v blockchainovém průmyslu, což umožnilo jeho ekosystému rychle se rozrůst a poskytnout hodnotné služby širší komunitě uživatelů a vývojářů.

Polygon dnes stojí jako jeden z předních hráčů v oblasti blockchainové infrastruktury, a jeho přístup k multi-chain integraci nadále formuje budoucnost této technologie.

Technický přehled Polygonu

Polygon je vysoce sofistikovaná platforma, která se vyznačuje jedinečnou multi-chain architekturou. Tato struktura umožňuje efektivní škálování a interoperabilitu mezi různými blockchainy. Následuje detailní rozbor technického uspořádání a klíčových technologických aspektů, které stojí v základech fungování Polygonu.

Architektura sítě

Polygon využívá koncepci frameworku pro vytváření propojených blockchainů. Tento framework se skládá z několika komponent:

 • Ethereum jako bezpečnostní vrstva: Všechny sidechainy v síti Polygon využívají Ethereum pro finální zabezpečení transakcí, což přináší výhody hlavního řetězce v podobě bezpečnosti a stability.
 • Heimdall Layer: Tato vrstva slouží jako validační a komunikační most mezi různými sidechainy a Etherea. Je založena na Proof of Stake (PoS) modelu, který zajišťuje efektivní a bezpečné zpracování transakcí.
 • Bor Layer: Bor je bloková vrstva, která zpracovává a potvrzuje jednotlivé transakce na sidechainech, což umožňuje rychlou a hladkou funkčnost bez zatížení hlavního řetězce.

Sidechainy a jejich role v škálování

Polygon používá sidechainy tak, že na nich provádí většinu transakcí. Tyto sidechainy jsou optimalizovány pro různé účely a mohou být přizpůsobeny specifickým potřebám projektů, které je používají. Díky tomuto přístupu může být dosaženo mnohem vyššího počtu transakcí za sekundu (TPS) ve srovnání s tradičním blockchainem.

Mechanismy zabezpečení a konsensuální algoritmy

Polygon využívá několik konsensuálních modelů, včetně Proof of Stake (PoS) pro jeho validační mechanismy. Tento model PoS je zásadní pro udržení bezpečnosti sítě, zabraňuje útokům a zároveň zajišťuje decentralizaci. Validátoři v síti jsou vybíráni na základě množství stakovaného tokenu MATIC, což zvyšuje jejich motivaci chránit síť a správně validovat transakce.

Úloha a funkce tokenu MATIC v ekosystému Polygon

Co je Polygon (MATIC) - Vše, co potřebujete vědětToken MATIC hraje zásadní roli v ekosystému Polygonu, kde slouží jako multifunkční nástroj pro správu sítě, platby a účast v governance. Níže je uveden detailní přehled jeho funkcí a významu pro celou platformu.

Utility a funkce tokenu

 1. Platby transakčních poplatků: MATIC je používán k placení poplatků za transakce provedené na síti Polygon. To zahrnuje platby za zpracování transakcí, deploy smart kontraktů a interakce s různými aplikacemi na platformě.
 2. Staking: MATIC lze stakovat v rámci Proof of Stake mechanismu, což uživatelům umožňuje získat právo účastnit se validace transakcí. Stakování také pomáhá zabezpečit síť tím, že od validátorů vyžaduje uzamčení určitého množství tokenu jako záruku za jejich činnost.
 3. Governance: Držitelé tokenu MATIC mají možnost hlasovat o různých návrzích a změnách v síti, což zahrnuje aktualizace protokolu, změny v poplatcích a další důležité rozhodnutí. Tímto způsobem token nabízí držitelům formu demokratické účasti na řízení a směřování vývoje platformy.

Distribuce a nabídka

MATIC má pevně stanovenou maximální nabídku 10 miliard tokenů, z čehož velká část byla distribuována během počáteční nabídky mincí (ICO) a pozdějších fází financování. Distribuce tokenu byla navržena tak, aby podporovala dlouhodobou udržitelnost a růst sítě:

 • Veřejný prodej: Značná část tokenu byla prodána veřejnosti, což zajistilo širokou distribuci a zapojení komunity.
 • Tým a zakladatelé: Část tokenu byla rezervována pro tým a zakladatele s postupným uvolňováním, což zajišťuje jejich dlouhodobý zájem na úspěchu projektu.
 • Ekosystém a partnerství: Další tokeny jsou vyhrazeny pro podporu vývoje ekosystému, granty a budování partnerství, což pomáhá rozšiřovat adopci a využití platformy.

Využití tokenu v praxi

V praxi je MATIC klíčovým prvkem pro operace na Polygonu, a jeho využití se neustále rozšiřuje s rostoucím počtem aplikací a služeb, které jsou na platformě budovány. Jeho role jako prostředku k udržení bezpečnosti, podpora inovací a možnost hlasování o směřování projektu zdůrazňuje jeho důležitost jakožto pilíře celého ekosystému.

Řešení škálovatelnosti Polygonu

Polygon přináší inovativní řešení škálovatelnosti, které adresují některé z největších výzev spojených s blockchainovými technologiemi.

Layer 2 řešení

Polygon je známý svým přístupem k Layer 2 škálovacím řešením, které fungují nad základním blockchainem (Layer 1) a zlepšují jeho výkon a kapacitu bez změny původní infrastruktury. Mezi hlavní typy Layer 2 řešení, které Polygon implementuje, patří:

 1. Plasma Chains: Založeno na Ethereum Plasma, tyto řetězce umožňují bezpečné batchování transakcí mimo hlavní řetězec, což výrazně snižuje zatížení a zlepšuje celkovou propustnost transakcí.
 2. ZK-Rollups: Toto řešení využívá zero-knowledge proofs k validaci transakcí mimo hlavní řetězec, což poskytuje vysokou úroveň bezpečnosti a soukromí, zatímco transakce zůstávají škálovatelné a rychlé.
 3. Optimistic Rollups: Tato technologie umožňuje spuštění smart kontraktů na Layer 2 s téměř stejnou bezpečností jako má Ethereum, ale s nižšími poplatky a rychlejším potvrzením transakcí.

Výhody

 • Nižší transakční poplatky: Vzhledem k tomu, že většina zpracování se děje mimo hlavní řetězec, jsou poplatky za transakce výrazně nižší.
 • Vyšší rychlost transakcí: Transakce mohou být zpracovány rychleji díky odlehčení hlavního řetězce, což je ideální pro aplikace vyžadující vysokou propustnost.
 • Vylepšená škálovatelnost: S možností zpracování tisíců transakcí za sekundu se Polygon stává vhodnou platformou pro rozsáhlé aplikace.

Porovnání s jinými Layer 2 technologiemi

Polygon se liší od jiných Layer 2 řešení svým komplexním přístupem, který kombinuje různé technologie pod jednu střechu. Zatímco jiné platformy se mohou specializovat na jednotlivé typy škálovacích řešení, Polygon poskytuje flexibilní a integrativní ekosystém, který umožňuje vývojářům vybrat si nejlepší možnost pro jejich konkrétní potřeby.

Interoperabilita v ekosystému Polygon

Interoperabilita je jedním z klíčových pilířů, na kterých stojí celý koncept Polygonu. Schopnost jednotlivých blockchainových sítí komunikovat a interagovat mezi sebou přináší množství výhod pro vývojáře a uživatele, a zároveň posiluje celý ekosystém kryptoměn.

Integrace s jinými blockchainy

Polygon funguje jako most mezi Ethereum a dalšími blockchainy, což umožňuje bezproblémovou migraci aktiv a dat. Tato schopnost je zajištěna prostřednictvím řady technologických řešení:

 1. Polygon Bridge: Tento most umožňuje přesun tokenu a dalších digitálních aktiv mezi Ethereum a Polygon sidechains, což zajišťuje snadný přenos zdrojů bez nutnosti komplikovaných a nákladných transakcí na hlavním řetězci.
 2. Cross-chain Komunikace: Polygon podporuje cross-chain komunikaci, která umožňuje smart kontrakty na různých blockchainech vzájemně interagovat. To otevírá dveře pro vytváření složitých aplikací, které mohou využívat výhody různých blockchainových technologií.

Význam interoperability pro blockchainový průmysl

Interoperabilita je zásadní pro dosažení širší adopce blockchainové technologie. Umožňuje:

 • Zvýšení inovací: Vývojáři mohou kombinovat různé technologie a vytvářet nové typy aplikací, které byly dříve neuskutečnitelné.
 • Lepší efektivita: Snížení redundance a zjednodušení procesů při interakci mezi různými blockchainy.
 • Vyšší likvidita: Snadnější přístup k různým trhům a zvýšení likvidity aktiv, což přináší větší finanční příležitosti pro uživatele.

Příklady interoperability v praxi

Polygon již byl implementován v řadě projektů, kde byla jeho schopnost interoperability klíčová:

 • Decentralizované finance (DeFi): Aplikace jako Aave a Sushiswap využívají Polygon pro zvýšení transakční rychlosti a snížení poplatků, zatímco stále udržují připojení k širšímu ekosystému Ethereum.
 • Herní platformy: Mnohé hry využívají Polygon pro zajištění rychlejších a levnějších transakcí, což vylepšuje uživatelskou zkušenost při interakci s herními prvky.

Interoperabilita je tedy jedním z rozhodujících faktorů, které činí Polygon přitažlivým pro širokou škálu aplikací a uživatelů.

Ekosystém a DApps na Polygonu

Polygon se vyvinul v robustní platformu pro decentralizované aplikace (DApps), což dále prohlubuje jeho dopad na blockchainový průmysl. Tato část poskytuje přehled o ekosystému DApps na Polygonu, zkoumá několik prominentních aplikací a analyzuje, jak tyto aplikace přispívají k růstu a inovacím v rámci sítě.

TVL Polygonu, zdroj: DeFiLlama
TVL Polygonu, zdroj: DefiLlama

Přehled DApps na Polygonu

Polygon podporuje širokou škálu aplikací, které sahají od decentralizovaných financí (DeFi) až po sociální média a herní platformy. Díky svým škálovacím řešením a nízkým transakčním poplatkům se platforma stala atraktivní pro vývojáře, kteří hledají efektivní způsob, jak provozovat své aplikace.

 1. DeFi Aplikace: Polygon hostí několik významných DeFi projektů, jako jsou QuickSwap, Aavegotchi a SushiSwap, které využívají jeho rychlé a levné transakce pro zlepšení uživatelské zkušenosti a zvýšení dostupnosti finančních služeb.
 2. NFT a digitální umění: Díky integraci s Polygonem, platformy jako OpenSea nabízejí uživatelům možnost nakupovat, prodávat a obchodovat NFT za zlomek poplatků na Ethereu.
 3. Herní platformy: Herní sektor na Polygonu je silný díky projektům jako Sandbox a Decentraland, kde uživatelé mohou vytvářet, zkušet a obchodovat virtuální majetek v otevřených světech.

Vliv aplikací na ekosystém

Decentralizované aplikace na Polygonu hrají klíčovou roli v jeho ekonomice a komunitě. Tyto aplikace nejenže zvyšují objem transakcí a zapojení na platformě, ale také přitahují nové uživatele a vývojáře, kteří chtějí využívat výhody jeho technologie.

 1. Růst uživatelské základny: S rostoucím počtem dostupných aplikací na Polygonu se zvyšuje i celkový počet aktivních uživatelů, což zase posiluje síť a její hodnotu.
 2. Inovačtivní možnosti: Platforma umožňuje vývojářům experimentovat s novými typy aplikací a služeb, což vede k inovacím a může ovlivnit celý průmysl blockchainových technologií.

Statistiky a trendy růstu

Polygon vykazuje impresivní statistiky růstu, s tisíci aktivními uživateli denně a stovkami aplikací spuštěných na platformě. Tento růst je podporován jak stálým vylepšováním technologie, tak i aktivní komunitou vývojářů a uživatelů, kteří spolupracují na rozšiřování možností platformy.

Co je Polygon (MATIC) - Vše, co potřebujete vědět

Správa a budoucí plány Polygonu

Polygon je známý svým dynamickým a inovativním přístupem k řízení a rozvoji své platformy. Správa Polygonu zahrnuje aktivní zapojení komunity a transparentní procesy rozhodování, což zajišťuje, že platforma zůstává na čele technologických inovací a udržitelného rozvoje.

Governance model Polygonu

Polygon používá decentralizovaný governance model, který umožňuje držitelům tokenu MATIC aktivně se podílet na rozhodovacích procesech. Tento model zahrnuje:

 1. Hlasování o návrzích: Držitelé MATIC mohou hlasovat o různých návrzích, které mohou zahrnovat technické upgrady, změny v ekonomice tokenu a další klíčové aspekty platformy.
 2. Delegace hlasů: Uživatelé mohou delegovat svá hlasovací práva na jiné členy komunity, což umožňuje reprezentativnější a efektivnější governance strukturu.
 3. Transparentní diskuse: Veškeré návrhy a diskuse jsou veřejně přístupné na různých sociálních platformách, což zajišťuje otevřený dialog mezi uživateli a vývojáři.

Budoucí plány a rozvoj

Polygon má ambiciózní plány na rozšíření svého ekosystému a zlepšení nabízených technologických řešení. Některé z klíčových oblastí zaměření zahrnují:

 1. Zlepšení škálovatelnosti: I přes již existující škálovací řešení plánuje Polygon dále inovovat a zlepšovat své technologie pro zvládání ještě většího množství transakcí.
 2. Rozvoj interoperability: Polygon usiluje o ještě lepší integraci s dalšími blockchainy, což by mělo umožnit snadnější a efektivnější migraci a interakci mezi různými platformami.
 3. Podpora inovací: Prostřednictvím grantů a partnerství plánuje Polygon podporovat vývojáře a startupy, které přinášejí nové aplikace a služby do jeho ekosystému.

Udržitelnost a sociální dopad

Kromě technologických inovací je Polygon také zaměřen na sociální dopad svých projektů. Platforma se snaží podporovat projekty, které mají pozitivní dopad na společnost, jako jsou decentralizované aplikace zaměřené na vzdělávání, transparentnost a financování obnovitelných zdrojů energie.

Polygon pokračuje v rozvíjení své pozice jako přední platformy pro škálovatelné a interoperabilní blockchainové aplikace.

Komunitní aspekty a výzvy v ekosystému Polygonu

Polygon stojí na pevných základech aktivní komunity vývojářů a uživatelů, která hraje klíčovou roli v jeho rozvoji a inovacích. Tato část se zaměřuje na komunitní aspekty a některé z hlavních výzev, kterým čelí Polygon, včetně otázek bezpečnosti a uživatelské zkušenosti.

Role komunity

Komunita v Polygonu je rozmanitá a globální, s členy z různých oblastí včetně technologie, financí a umění. Tato komunita přispívá k růstu a rozvoji platformy mnoha způsoby:

 1. Vývoj a inovace: Vývojáři v komunitě neustále tvoří a zlepšují DApps, které zvyšují funkčnost a přitažlivost ekosystému.
 2. Podpora a vzdělávání: Uživatelé a vývojáři se podílejí na vytváření vzdělávacích materiálů a návodů, které pomáhají novým členům orientovat se v ekosystému a efektivně využívat jeho technologie.
 3. Feedback a testování: Komunita hraje zásadní roli v beta testování nových funkcí a poskytování zpětné vazby, což je klíčové pro identifikaci a opravu problémů před oficiálním uvedením na trh.

Výzvy a řešení

Přestože má Polygon mnoho silných stránek, jako každá technologická platforma čelí určitým výzvám:

 1. Bezpečnostní rizika: Jako blockchainová síť je Polygon potenciálně náchylný k útokům, jako je například útok typu 51% nebo různé formy exploitů smart kontraktů. Pro zajištění bezpečnosti neustále aktualizuje své protokoly a implementuje nejnovější bezpečnostní technologie.
 2. Škálovatelnost: Ačkoliv Polygon již nabízí řešení pro škálovatelnost, s rostoucím počtem uživatelů a transakcí musí neustále vyvíjet a implementovat nové technologie, aby udržel krok s poptávkou.
 3. Uživatelská přívětivost: Pro širší adopci je nezbytné, aby byly blockchainové technologie a aplikace uživatelsky přívětivé. Polygon pracuje na zlepšení uživatelských rozhraní a zjednodušení procesů pro nezkušené uživatele.

Komunitní iniciativy

Polygon podporuje řadu iniciativ zaměřených na zvýšení angažovanosti a spolupráce v rámci své komunity:

 1. Hackathony a soutěže: Pravidelně pořádá hackathony a inovační soutěže, které motivují vývojáře k tvoření nových řešení a aplikací na své platformě.
 2. Grantové programy: Nabízí finanční podporu a zdroje pro projekty, které přinášejí hodnotu ekosystému a podporují inovace.
 3. Partnerská síť: Polygon si buduje silnou síť partnerství s firmami a organizacemi, které mohou přispět k jeho růstu a rozšíření.

Případové studie úspěšných projektů na Polygonu

Polygon, díky své adaptabilitě a široké škále funkcí, hostí mnoho úspěšných projektů napříč různými sektory. V této části se podíváme na několik příkladů těchto projektů, které demonstrují praktické využití a inovace, jež Polygon umožňuje.

1. Decentraland

Decentraland recenze 2023
zdroj: medium

Decentraland je virtuální realitní platforma, která uživatelům umožňuje vytvářet, prožívat a monetizovat obsah a aplikace v decentralizovaném virtuálním světě. Polygon zde hraje klíčovou roli v zajištění rychlých a levných transakcí, což umožňuje uživatelům snadněji obchodovat s virtuálními pozemky a dalšími digitálními aktivy bez vysokých poplatků spojených s hlavním řetězcem Ethereum.

 • Inovace: Decentraland využívá blockchain k zajištění vlastnictví digitálních aktiv, což představuje nový způsob interakce v digitálních prostředích.
 • Dopad: Platforma přitahuje tisíce uživatelů, kteří se podílejí na vytváření unikátního virtuálního světa, a poskytuje nové možnosti pro digitální umění a online komunity.

2. QuickSwap

Co je Polygon (MATIC) - Vše, co potřebujete vědět

QuickSwap je decentralizovaná burza (DEX), která využívá technologii Polygon k nabídnutí rychlého a levného obchodování s kryptoměnami. Díky integraci s Polygonem, QuickSwap nabízí uživatelům výhody nízkých transakčních poplatků a vysoké rychlosti transakcí, což je činí atraktivní alternativou k tradičním burzám založeným na Ethereu.

 • Inovace: QuickSwap rozšiřuje možnosti DeFi tím, že zpřístupňuje rychlé a efektivní obchodování širokému spektru uživatelů.
 • Dopad: Platforma si rychle vybudovala silnou uživatelskou základnu a je považována za jednu z klíčových komponent v ekosystému Polygon DeFi.

3. Aavegotchi

Co je Polygon (MATIC) - Vše, co potřebujete vědět

Aavegotchi je hybridní projekt, který kombinuje prvky DeFi a NFT do jednoho herního zážitku. Uživatelé mohou investovat do postaviček „gotchi“, které jsou reprezentovány jako NFT a mohou získávat hodnotu na základě interakce a vzácnosti. Integrace s Polygonem umožňuje Aavegotchi snížit  transakční poplatky a zároveň zvýšit rychlost interakcí ve hře.

 • Inovace: Aavegotchi přináší nový rozměr do světa NFT a DeFi tím, že kombinuje obě oblasti do jedinečného herního prostředí.
 • Dopad: Projekt zaujal mnoho uživatelů svou originální koncepcí a stal se populárním v rámci komunity Polygon.

Tyto případové studie ilustrují, jak Polygon podporuje široké spektrum aplikací, od virtuálních světů až po finanční služby, což ukazuje jeho flexibilitu a schopnost přizpůsobit se různým potřebám a oblastem.

Technické aspekty Polygon blockchainu

Polygon je vybaven řadou technických funkcí, které umožňují jeho široké využití a adaptabilitu. Tyto technologie zahrnují jak základní architekturu blockchainu, tak i speciální řešení pro zlepšení výkonu a škálovatelnosti. Následuje podrobný pohled na některé z klíčových technických aspektů, které Polygon činí jedinečným.

Architektura a komponenty

Polygon je postaven na architektuře více řetězců, což mu umožňuje efektivně zpracovávat transakce a zároveň udržovat vysokou míru bezpečnosti. Klíčové komponenty této architektury zahrnují:

 1. Security Layer: Tato vrstva poskytuje zabezpečení díky mechanismu stakingu a validaci, které zajišťují, že všechny transakce jsou správně ověřeny a bezpečné.
 2. Polygon SDK: SDK (Software Development Kit) umožňuje vývojářům snadno vytvářet a spravovat vlastní decentralizované aplikace na blockchainu Polygon. Nabízí modulární framework, který podporuje různé typy aplikací.
 3. Commit Chain: Polygon využívá konceptu commit chain pro zpracování transakcí mimo hlavní blockchain Ethereum, což výrazně snižuje čas a náklady spojené s transakcemi.

Bezpečnostní protokoly

Bezpečnost je klíčová pro jakýkoli blockchainový systém, a Polygon zde přistupuje s maximální vážností. Některé z implementovaných bezpečnostních opatření zahrnují:

 1. Decentralizovaný mechanismus stakingu: Umožňuje široké zabezpečení sítě tím, že rozprostírá riziko mezi mnoho účastníků.
 2. Pravidelné audity: Smart kontrakty a další klíčové komponenty platformy procházejí pravidelnými bezpečnostními audity prováděnými externími firmami.

Závěr

Polygon představuje významný průlom v oblasti blockchainových technologií, a to díky své schopnosti poskytovat škálovatelné, bezpečné a efektivní řešení pro širokou škálu aplikací. Jako multi-chain systém, který funguje paralelně s Ethereum, nabízí výhody, které řeší mnoho omezení tradičních blockchainů, jako jsou vysoké poplatky za transakce a omezené škálování.

Polygon se rychle stal důležitým hráčem v blockchainovém průmyslu, což dokládá jeho rozsáhlý ekosystém aplikací od DeFi po sociální sítě a herní platformy. Jeho schopnost adaptovat se na měnící se požadavky trhu a uživatelů, kombinovaná s aktivní komunitou a silným zaměřením na inovace, zajišťuje, že Polygon zůstane na přední linii technologického vývoje.

Polygon stojí na prahu dalšího rozvoje, s plány na další vylepšení škálovatelnosti a interoperability, stejně jako na rozšiřování svých bezpečnostních protokolů. S těmito inovacemi a pokračující podporou ze strany vývojářů a uživatelů má Polygon potenciál nadále formovat budoucnost digitální ekonomiky a decentralizovaných technologií.

Vzhledem k těmto atributům je Polygon nejen technologickou inovací, ale i katalyzátorem pro sociální a ekonomické změny, které mohou významně přispět k vytváření otevřenější, spravedlivější a efektivnější digitální budoucnosti.

Roman

Mohlo by vás zajímat

Coinomi výběr peněz 8 min read

Napsat komentář