EU schvaluje zákony pro smart kontrakty

3 min read

Dne 14. března EU v rámci „ Data Act “ stanovil nová pravidla a požadavky pro smart kontrakty. Článek v něm, který nařizuje, že smart kontrakty musí být proměnlivé, vyvolává obavy v kryptoprostoru. Je v sázce decentralizace aplikací smart contract?

„Data-Act“ reguluje datovou infrastrukturu

Návrh zákona prošel 500 hlasy pro a 23 proti. Cílem zákona je upravit nakládání se sdílenými údaji a vytvořit v tomto ohledu větší právní jistotu na úrovni EU. Uživatelé by měli mít transparentní přístup k datům, která generují. Informace generované například pomocí jazykových asistentů, chatbotů nebo IoT zařízení by měly být viditelné pro uživatele.

Kromě zabezpečení uživatelů by měl optimalizovaný právní rámec pro datovou infrastrukturu připravit cestu pro budoucí průmyslová odvětví a technologické aplikace. Nová pravidla by se pro poskytovatele služeb v Evropě mohla stát závaznými od roku 2024. Předtím musí legislativa ještě projít třístranným jednáním. V souladu s tím bylo možné stále provádět úpravy.

Smart kontrakty s možností výstupu?

Nové požadavky na smart kontrakty zahrnují také „bezpečné ukončení a přerušení“.

smart kontrakt musí obsahovat vnitřní funkce, které lze použít k resetování smlouvy nebo k pokynu k zastavení nebo pozastavení operace, aby se předešlo budoucím (náhodným) provedením; v tomto ohledu by měly být jasně a transparentně definovány podmínky, za kterých lze smart kontrakt resetovat nebo dát pokyn k zastavení nebo přerušení procesu.

O takovýchto nouzových mechanismech nebo „kill switch“ se na kryptoscéně kontroverzně diskutuje jiř dlouhou dobu. Kritici mají obavy ohledně bezpečnosti a decentralizace smart kontraktů, které jsou odůvodněny důsledným plněním smluvních podmínek. Blockchainový expert Michael Lewellen vysvětlil:

„Zahrnutí kill switche podkopává záruky neměnnosti a zavádí bod selhání, protože někdo musí řídit použití takové funkce.“

Je těžké předvídat důsledky pro sektor Defi

Někteří se obávají, že regulace smart kontraktů by mohla mít trvalý dopad na průmysl DeFi v Evropě. Zákon také stanoví, že smart kontrakty nabízejí stejnou „ochranu a právní jistotu jako jiné smlouvy, které vznikly jinými prostředky“. Musí být navíc navrženy tak, aby byla zaručena „ochrana důvěrnosti obchodního tajemství“ ve smyslu nařízení. Jedna z ústředních otázek pro plánované změny také stále není vyřešena: Kdo bude mít kontrolu nad kill switchem?

3 nejlepší obchodní indikátory pro začátečníky

 

Roman

Napsat komentář