Dotcom bublina a kryptoměny: Rozdíly a podobnosti

7 min read

Technologické revoluce, jako je vzestup internetu a nástup kryptoměn, měly obrovský dopad na světové trhy a ekonomiky. Přestože se jedná o odlišné fenomény, vykazují určité podobnosti, zejména pokud jde o jejich počáteční růst, spekulaci a následný kolaps. V tomto článku se podíváme na srovnání trhu s kryptoměnami a dotcom bubliny.

Co byla Dotcom bublina?

Dotcom bublina, také známá jako internetová bublina, vznikla na konci 90. let 20. století a trvala až do roku 2000. Byla charakterizována prudkým růstem cen akcií internetových společností, které často neměly pevný podnikatelský plán ani zisk. Investoři byli přitahováni obrovským potenciálem internetu, což vedlo k masivní spekulaci a přehnané hodnotě akcií.

Hlavní příčiny a průběh

 • Masivní investice: Investoři byli přitahováni novými internetovými společnostmi a investovali obrovské množství peněz, často bez ohledu na reálný potenciál těchto firem.
 • IPO bublina: Mnoho internetových společností vstoupilo na burzu s Initial Public Offerings (IPO), často bez solidního podnikatelského plánu nebo příjmů.
 • Přehnaná očekávání: Investoři věřili, že internet přinese revoluci ve všech aspektech života, což vedlo k masivní spekulaci a růstu cen akcií.

V březnu 2000 dosáhla bublina svého vrcholu a následně praskla, což vedlo k masivnímu poklesu hodnoty akcií internetových společností. Mnoho z nich zkrachovalo, což mělo za následek obrovské finanční ztráty pro investory.

Největší nárůsty během dotcom blubliny:

 1. Yahoo! Inc.: Akcie Yahoo! vzrostly o více než 600 % mezi lety 1996 a 2000.
 2. Amazon.com Inc.: Cena akcií Amazonu vzrostla o přibližně 5 000 % během dotcom bubliny.
 3. eBay Inc.: eBay zaznamenal nárůst akcií o více než 2 000 % od svého IPO v roce 1998 až do vrcholu bubliny.
 4. AOL: Akcie AOL vzrostly o více než 500 % mezi lety 1994 a 2000.
 5. Qualcomm: Cena akcií Qualcommu vzrostla o více než 2 600 % během dotcom bubliny.

Největší propady během dotcom blubliny:

 1. Pets.com: Akcie Pets.com ztratily téměř 100 % své hodnoty během několika měsíců po IPO.
 2. Webvan: Online supermarket, který ztratil téměř veškerou svou hodnotu a zkrachoval.
 3. Boo.com: Online módní obchod, který ztratil téměř všechny své investice a zkrachoval.
 4. eToys: Online prodejce hraček, který ztratil většinu své hodnoty a nakonec zkrachoval.
 5. TheGlobe.com: Sociální síť, která ztratila většinu své hodnoty a zkrachovala krátce po IPO.

Příklady růstu a kolapsu

 1. Amazon.com: Amazon se stal jednou z nejúspěšnějších společností, přežil prasknutí bubliny a stal se gigantem v e-commerce.
 2. eBay: eBay také přežil kolaps a stal se dominantním hráčem v online aukcích.
 3. Yahoo!: Přestože Yahoo! zažilo pokles po prasknutí bubliny, zůstalo důležitým hráčem na trhu online služeb.
 4. Cisco Systems: Cisco je klíčovým dodavatelem internetové infrastruktury a přežilo bublinu.
 5. Oracle: Společnost poskytující databázové služby, která také přežila a rostla.
 6. Qualcomm: Firma specializující se na telekomunikační technologie, která pokračovala v růstu.
 7. AOL: AOL přežila bublinu a spojila se s Time Warner.
 8. Microsoft: Microsoft se stal dominantním hráčem v oblasti softwaru.
 9. Apple: Přestože nebyl hlavní součástí dotcom bubliny, Apple významně rostl po jejím prasknutí.
 10. Intel: Klíčový dodavatel mikroprocesorů, který přežil a prosperoval.

A co se týče top kolapsů:

 1. Pets.com: Symbol dotcom bubliny, který rychle zkrachoval.
 2. Webvan: Online supermarket, který zkrachoval kvůli vysokým nákladům.
 3. Boo.com: Online módní obchod, který utratil miliony za marketing a technologie, ale rychle zkrachoval.
 4. eToys: Online prodejce hraček, který nezvládl konkurenci.
 5. Excite: Vyhledávač, který nebyl schopen konkurovat Googlu.
 6. GeoCities: Předchůdce sociálních sítí, který byl koupen Yahoo! a poté zanikl.
 7. TheGlobe.com: Sociální síť, která rychle vyčerpala svůj kapitál.
 8. AltaVista: Vyhledávač, který ztratil podíl na trhu kvůli konkurenci.
 9. Broadcast.com: Streamingová služba, kterou koupil Yahoo! a poté zanikla.
 10. Infospace: Internetová firma, která čelila finančním problémům po prasknutí bubliny.

Dotcom bublina a kryptoměny: Rozdíly a podobnosti

Co jsou Kryptoměny?

Kryptoměny jsou digitální měny, které používají kryptografii pro bezpečnost. Nejznámější kryptoměnou je Bitcoin, který byl vytvořen v roce 2009. Kryptoměny jsou decentralizované a obvykle používají technologii blockchain, která je distribuovanou knihou všech transakcí.

Hlavní příčiny růstu

 • Technologická Inovace: Kryptoměny představují technologickou inovaci, která slibuje revoluci ve finančních službách.
 • Spekulativní Investice: Stejně jako během dotcom bubliny, investoři často spekulují na budoucí růst hodnoty kryptoměn.

V roce 2021 dosáhly ceny kryptoměn vrcholu, ale následný pád v roce 2022 vedl k masivním ztrátám. Přesto kryptoměny zůstávají relevantní a mnoho z nich se zotavilo a pokračuje v růstu.

Mohou kryptoměny splasknout jako dotcom bublina?

Dotcom bublina na konci 90. let 20. století a nástup kryptoměn v posledních deseti letech mají mnoho společných rysů, zejména co se týče rychlého růstu, masivní spekulace a potenciálního rizika splasknutí. Dotcom bublina vedla k masivnímu nárůstu hodnoty internetových společností, který byl následován dramatickým poklesem. Otázkou je, zda mohou kryptoměny zažít podobný osud.

Možnosti splasknutí krypto bubliny

 1. Regulační rizika:
  • Jedním z hlavních rizik pro kryptoměny jsou možné regulační zásahy. Pokud by vlády po celém světě začaly přísněji regulovat nebo zakazovat kryptoměny, mohlo by to vést k masivnímu poklesu jejich hodnoty.
 2. Technologické a bezpečnostní problémy:
  • Kryptoměny jsou závislé na technologii blockchain, která je stále ve fázi vývoje. Pokud by došlo k závažným technickým problémům nebo bezpečnostním incidentům, jako hacky burz, mohlo by to negativně ovlivnit důvěru investorů a vést k poklesu hodnoty kryptoměn.
 3. Spekulativní bublina:
  • Stejně jako dotcom bublina, i kryptoměny mohou být vystaveny riziku spekulativní bubliny. Pokud by se ukázalo, že mnoho kryptoměnových projektů není životaschopných a nenabízí reálnou hodnotu, investoři by mohli začít hromadně prodávat, což by vedlo k prudkému poklesu cen.

Rozdíly a odolnost kryptoměn

 1. Decentralizace:
  • Na rozdíl od internetových společností, které byly centralizované, kryptoměny jsou často decentralizované a nezávislé na jedné entitě. Tato decentralizace může poskytnout určitou odolnost vůči centralizovaným regulačním zásahům.
 2. Globální povaha:
  • Kryptoměny jsou globální fenomén a nejsou omezeny na jeden trh nebo zemi. To může snížit riziko náhlého kolapsu způsobeného problémy v jedné konkrétní oblasti.
 3. Inovace a přijetí:
  • Kryptoměny a technologie blockchain se neustále vyvíjejí a nacházejí nové způsoby využití. Roste také přijetí kryptoměn mezi běžnými spotřebiteli a podniky, což může pomoci stabilizovat trh.

Závěr

Trhy s kryptoměnami a dotcom bublina vykazují mnoho podobností, zejména pokud jde o počáteční růst a spekulace. I když existují určité podobnosti mezi kryptoměnami a dotcom bublinou, je důležité si uvědomit, že kryptoměny představují novou třídu aktiv s vlastnostmi, které je odlišují. Zatímco je možné, že trh s kryptoměnami může zažít výrazný pokles, existují také faktory, které by mohly přispět k jeho dlouhodobé stabilitě a růstu. Investoři by měli být opatrní a důkladně zkoumat projekty, do kterých investují, aby minimalizovali rizika spojená s touto dynamickou a rychle se měnící oblastí.

Roman

Napsat komentář