Česko nakupuje zlato: Jaký je trend a jak si stojí ve světovém kontextu?

6 min read

Zlato je již po tisíciletí symbolem bohatství, stability a ekonomické jistoty. V současnosti, kdy se globální ekonomika potýká s nejistotami, se mnoho zemí obrací ke zlatu jako k prostředku ochrany svých finančních rezerv. Česká republika není výjimkou a její centrální banka – Česká národní banka (ČNB) – v posledních letech výrazně zvýšila své zlaté rezervy. Tento článek se zaměří na důvody tohoto trendu, srovnání s dalšími zeměmi a obecné globální tendence v nákupech zlata.

Historie zlatých rezerv v České republice

Historicky bylo zlato považováno za důležitou součást rezerv každé země. Česká republika měla po druhé světové válce značné množství zlata, ale v průběhu času došlo k postupnému snižování jeho množství. V devadesátých letech a na počátku nového tisíciletí se ČNB soustředila na diverzifikaci svých rezerv do jiných měn a aktiv, což vedlo ke snížení podílu zlata v jejích rezervách.

Nový trend: Zvýšení zlatých rezerv

V posledních několika letech se však situace změnila. ČNB začala výrazně navyšovat své zlaté rezervy. Aktuální držba zlata České republiky činí přibližně 30,67 tun. Toto množství představuje pouze zlomek původních zásob, které Československo mělo při svém vzniku. Zlato v současné době tvoří jen malou část devizových rezerv České národní banky, která se v posledních letech zbavila více než tří tun zlata a nenakoupila žádné nové.

Pro srovnání, sousední Rakousko má ve svých rezervách 280 tun zlata, což tvoří 55 % jeho devizových rezerv, a Německo drží 3366,5 tun zlata, což je 74 % jeho rezerv​.

Více informací o současné situaci můžete nalézt na stránkách České národní banky​.

Důvody nákupu zlata

Tento trend je patrný nejen v České republice, ale i v mnoha dalších zemích po celém světě. Důvody pro tento krok jsou různé a zahrnují jak ekonomické, tak geopolitické faktory.

Ekonomická stabilita

Jedním z hlavních důvodů, proč ČNB a další centrální banky nakupují zlato, je jeho schopnost uchovat hodnotu. Na rozdíl od měn, které mohou být ovlivněny inflací nebo jinými ekonomickými faktory, zlato si svou hodnotu dlouhodobě udržuje. V době ekonomické nejistoty, jako je například pandemie COVID-19 nebo geopolitické napětí, je zlato považováno za bezpečný přístav.

Diverzifikace rezerv

Diverzifikace je dalším důležitým důvodem. Držení různorodých aktiv umožňuje centrálním bankám snížit riziko spojené s investicemi. Zlato, díky své nízké korelaci s jinými finančními aktivy, poskytuje výborný nástroj pro diverzifikaci.

Geopolitické faktory

Geopolitické napětí a nejistoty na mezinárodní scéně vedou k tomu, že centrální banky upřednostňují zlato jako prostředek, který není závislý na žádné konkrétní měně nebo politickém systému. Zlato je tak považováno za neutrální aktivum, které může poskytnout ochranu v případě ekonomických sankcí nebo jiných politických problémů.

Srovnání s jinými zeměmi

Evropská unie

V rámci Evropské unie jsou největšími držiteli zlata Německo, Itálie a Francie. Tyto země mají ve svých rezervách tisíce tun zlata, což představuje značnou část jejich celkových rezerv. Například Německo, které je druhým největším držitelem zlata na světě po Spojených státech, má ve svých rezervách přes 3 000 tun zlata.

Česká republika, i přes nedávné zvýšení svých zlatých rezerv, stále zaostává za těmito zeměmi. Avšak růstové tempo, které ČNB v posledních letech nastavila, ukazuje na snahu zvýšit podíl zlata v rezervách a přiblížit se tak evropským standardům.

Světové trendy

Globálně lze pozorovat trend zvyšování zlatých rezerv zejména v rozvíjejících se ekonomikách, jako jsou Indie, Rusko nebo Turecko. Tyto země aktivně navyšují své zlaté rezervy jako součást své strategie posílení ekonomické stability a nezávislosti.

Čína, která je jedním z největších producentů zlata na světě, zároveň patří mezi největší nákupčí tohoto drahého kovu. Její centrální banka pravidelně navyšuje své zlaté rezervy, aby podpořila mezinárodní důvěru v čínskou měnu a zvýšila svou finanční stabilitu. Čína drží ve svých rezervách přibližně 2 264 tun zlata. Tato hodnota představuje 4,9 % celkových devizových rezerv Číny.

Rusko, které čelí mezinárodním sankcím, rovněž navyšuje své zlaté rezervy jako prostředek k posílení své ekonomické autonomie. Turecko, které se potýká s vysokou inflací a měnovými problémy, také výrazně navyšuje své zlaté rezervy jako způsob ochrany proti ekonomickým šokům. Rusko drží ve svých rezervách přibližně 2 330 tun zlata. Turecko má v současné době v rezervách kolem 578 tun zlata.

Závěr

Nákupy zlata ze strany České republiky a dalších zemí světa reflektují současné globální ekonomické a geopolitické prostředí. Zlato se opět ukazuje jako cenný a stabilní prostředek ochrany finančních rezerv. Pro Českou republiku představuje zvýšení zlatých rezerv krok směrem k větší ekonomické stabilitě a nezávislosti. Tento trend lze očekávat i nadále, zejména pokud bude přetrvávat globální nejistota a ekonomické napětí.

S rostoucími zlatými rezervami se Česká republika postupně přibližuje evropským standardům a stává se součástí širšího celosvětového trendu.

Roman

Napsat komentář