Jak vytvořit fork Bitcoinu

13 min read

Bitcoin, první decentralizovaná digitální měna, od svého zavedení v roce 2009, výrazně ovlivnil svět financí a technologií. Jeho podkladová technologie, blockchain, umožnila vznik tisíců dalších kryptoměn. V srdci technologie Bitcoinu leží otevřený zdrojový kód, což znamená, že kdokoli má možnost vytvořit vlastní verzi (tzv. fork) této měny. Forky mohou být motivovány různými důvody, od snahy zlepšit škálovatelnost měny po přidání nových funkcí nebo změnu konsenzuálního mechanismu.

Jak vytvořit fork Bitcoinu

Jak vytvořit fork Bitcoinu

Fork Bitcoinu je proces, který vyžaduje nejen hluboké technické znalosti o fungování blockchainu a kryptoměn, ale také schopnost navrhnout a implementovat změny, které přinesou reálné vylepšení nebo inovace. Tento článek poskytne komplexní průvodce jak vytvořit fork Bitcoinu, od prvních kroků až po spuštění a podporu nové měny.

V následujících sekcích se podrobněji podíváme na motivace za vytvořením forku, předpoklady a nezbytné znalosti, přineseme detailního průvodce krok za krokem, vyjmenujeme si nejznámější forky Bitcoinu a nakonec shrneme výzvy a rizika s tím spojená. Cílem je poskytnout čtenářům jasné a přesné informace, které jim umožní začít pracovat na vlastním forku Bitcoinu.

Důvody pro vytvoření forku

Vytvoření forku Bitcoinu může být motivováno řadou důvodů, z nichž každý reflektuje určité potřeby nebo vizionářské cíle vývojáře či komunity. Mezi hlavní důvody patří:

 1. Zlepšení škálovatelnosti: Jednou z hlavních výzev, kterým Bitcoin čelí, je jeho omezená schopnost zpracovávat transakce v daném čase. Forkem lze zkusit zvýšit velikost bloku nebo změnit interval mezi bloky, aby se zlepšila celková kapacita sítě.
 2. Změny v konsenzuálním algoritmu: Bitcoin využívá Proof of Work (PoW) konsenzus, který je často kritizován pro jeho energetickou náročnost. Nový fork může zavést alternativní konsenzuální mechanismy, jako je Proof of Stake (PoS), které jsou efektivnější z hlediska spotřeby energie.
 3. Přidání nových funkcí: Fork může přidat nové funkce nebo možnosti, jako jsou smart  kontrakty, lepší ochrana soukromí, nebo vylepšené bezpečnostní protokoly, které rozšiřují možnosti původního Bitcoinu.
 4. Experimentování a inovace: Některé forky jsou vytvářeny s cílem experimentovat s novými technologiemi nebo ekonomickými modely. Tyto forky mohou sloužit jako testovací prostředí pro nové myšlenky, které mohou být případně integrovány do hlavního řetězce.
 5. Ideologické důvody: V některých případech může fork vzniknout z důvodu neshody v komunitě ohledně vize budoucnosti Bitcoinu. Tyto „hard forky“ často vedou k vytvoření zcela nové kryptoměny s odlišným směřováním.

Předpoklady a nezbytné znalosti

Před tím, než se pustíte do vytváření vlastního forku Bitcoinu, je důležité se vybavit správnými znalostmi a nástroji. Zde je přehled některých základních dovedností a zdrojů, které budete potřebovat:

 1. Programovací dovednosti: Základní znalost C++ je nezbytná, protože zdrojový kód Bitcoinu je napsán v tomto jazyku. Znalost Pythonu může být také užitečná pro skriptování a automatizaci.
 2. Porozumění blockchainu: Měli byste mít pevné porozumění tomu, jak blockchain funguje, včetně konceptů jako bloky, transakce, konsenzuální algoritmy a decentralizace.
 3. Znalost Bitcoinu: Je klíčové porozumět specifikům Bitcoinu, včetně jeho protokolu, kódu a ekosystému.
 4. Bezpečnostní znalosti: Bezpečnost je kriticky důležitá při manipulaci s kryptoměnami. Musíte rozumět potenciálním bezpečnostním rizikům a tomu, jak je mitigovat.
 5. Zdroje a komunity: Využití online zdrojů, jako je whitepaper Bitcoinu, vzdělávací kurzy a komunity vývojářů, může být nesmírně užitečné pro získání potřebných informací a podpory.

Nyní, když jsme prozkoumali motivace za vytvářením forku a nezbytné předpoklady, je čas ponořit se do technického průvodce, který vás krok za krokem provede procesem vytváření vlastního forku Bitcoinu. Tento krok bude zahrnovat stáhnutí a instalaci Bitcoin Core software, analýzu a úpravy zdrojového kódu, testování změn a strategie pro spuštění a získání podpory pro váš fork.

Jak vytvořit fork Bitcoinu krok za krokem

Vytvoření forku Bitcoinu je technicky náročný proces, který vyžaduje pečlivé plánování a provedení. Tato sekce poskytuje podrobný průvodce, který vás provede krok za krokem.

Stažení a instalace Bitcoin Core software

 1. Stažení zdrojového kódu:
  • Prvním krokem je stažení aktuální verze zdrojového kódu Bitcoin Core z oficiálního GitHub repozitáře bitcoin.
  • Doporučuje se pracovat s nejnovější stabilní verzí kódu.
 2. Příprava vývojového prostředí:
  • Nastavení vývojového prostředí na vašem počítači je nezbytné. Budete potřebovat nainstalovat nástroje specifické pro vaši platformu, jako jsou kompilátory, knihovny a nástroje potřebné pro kompilaci Bitcoin Core.
 3. Kompilace Bitcoin Core:
  • Po stažení a přípravě prostředí můžete zahájit proces kompilace. Pro Windows se často používá nástroj jako MSYS2 nebo Cygwin, pro Linux standardní nástroje jako GCC.

Analýza a úpravy zdrojového kódu

 1. Změny v parametrech sítě:
  • Můžete začít úpravami základních parametrů, jako je velikost bloku, čas generování bloku nebo odměna za blok. Tyto hodnoty lze nalézt v souborech, jako je src/chainparams.cpp.
 2. Nastavení unikátního identifikátoru sítě:
  • Aby se vaše síť nepletla s hlavní Bitcoinovou sítí nebo jinými forky, je důležité změnit síťové identifikátory, například pchMessageStart a porty pro komunikaci.
 3. Úprava názvu a symbolu měny:
  • Měli byste změnit název vaší kryptoměny a její symbol v zdrojovém kódu, aby vaše verze byla snadno rozpoznatelná.

Testování změn

 1. Spuštění na testnetu:
  • Před spuštěním vašeho forku v produkčním prostředí je kriticky důležité jej důkladně otestovat v bezpečném testovacím prostředí, zvaném testnet. Tím se ověří, že vaše změny fungují jak mají, a identifikují se potenciální problémy.
 2. Debugging a optimalizace:
  • Během testování pravděpodobně narazíte na chyby nebo výkonnostní problémy, které budete muset řešit. Užitečné může být použití nástrojů pro debugging a profilování kódu.

Spuštění vašeho forku a získání podpory

 1. Zajištění počátečních minerů:
  • Pro zahájení nové sítě je nezbytné mít skupinu minerů, kteří budou vaši novou měnu těžit. Můžete oslovit existující mining pooly nebo komunitu s nabídkou stimulů pro rané adoptéry.
 2. Marketing a komunikace:
  • Důležitým krokem je také informovat potenciální uživatele a investory o vašem novém forku. To zahrnuje vytvoření webových stránek, publikování technické dokumentace a aktivní komunikaci na sociálních sítích a fórech.
 3. Udržitelnost a rozvoj:
  • Po spuštění forku je důležité pokračovat ve vývoji a udržovat síť bezpečnou a stabilní. To zahrnuje pravidelné aktualizace, zabezpečení proti hrozbám a rozvoj ekosystému.

Výzvy a rizika

Vytvoření forku Bitcoinu není bez rizik a výzev. Tento proces vyžaduje nejen technické dovednosti a hluboké pochopení blockchainové technologie, ale také schopnost navigovat v potenciálně nepředvídatelném tržním prostředí. Zde jsou některé z klíčových výzev a rizik, které byste měli vzít v úvahu:

 1. Bezpečnostní rizika: Při vytváření nového forku je nezbytné zajistit, aby byl váš blockchain odolný proti útokům. To zahrnuje zabezpečení proti dvojímu útrácení, 51% útokům a jiným bezpečnostním hrozbám, které by mohly ohrozit integritu vaší sítě.
 2. Přijetí komunitou: Úspěch forku závisí na přijetí komunitou – jak uživateli, tak těžaři. Získání dostatečné podpory pro váš fork může být náročné, zejména pokud se snažíte konkurovat stávajícím kryptoměnám s pevně zavedenými komunitami.
 3. Regulační rizika: Regulační prostředí pro kryptoměny se liší v závislosti na zemi a může se rychle měnit. Je důležité porozumět právním aspektům spuštění nové kryptoměny a zajistit, aby váš projekt dodržoval všechny příslušné zákony a předpisy.
 4. Technické výzvy: Úprava zdrojového kódu Bitcoinu, testování vašich změn a zajištění stabilního spuštění forku vyžaduje pokročilé programovací dovednosti a důkladné pochopení fungování blockchainu. Chyby nebo nedostatky ve vašem kódu mohou vést k vážným problémům, včetně ztráty finančních prostředků uživatelů.
 5. Údržba a aktualizace: Po spuštění vašeho forku je nezbytné pokračovat v jeho údržbě a pravidelně jej aktualizovat, aby byl bezpečný a efektivní. To zahrnuje opravy chyb, zlepšení výkonu a přidávání nových funkcí.

Nejvýznamnější forky Bitcoinu

V této části se podíváme na několik nejvýznamnějších Bitcoin forků a jejich ATH.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash byl vytvořen v srpnu 2017 s cílem zlepšit škálovatelnost Bitcoinu tím, že zvětší velikost bloku ze 1 MB na 8 MB. Toto rozhodnutí vyvolalo kontroverze, ale také umožnilo větší počet transakcí za sekundu. BCH dosáhl svého ATH v prosinci 2017, když jeho cena vzrostla na více než 4 000 USD za minci.

Bitcoin SV (BSV)

Bitcoin SV, což znamená „Bitcoin Satoshi Vision“, vznikl po dalším rozkolu v Bitcoin Cash komunitě v listopadu 2018. BSV si klade za cíl vrátit se k původní vizi Satoshiho Nakamota tím, že dále zvýší velikost bloku na 128 MB. ATH Bitcoin SV bylo dosaženo v lednu 2020, kdy jeho cena krátce překročila 440 USD.

Bitcoin Gold (BTG)

Bitcoin Gold se odštěpil od Bitcoinu v říjnu 2017 s cílem demokratizovat proces těžby a umožnit těžbu pomocí grafických karet (GPU), což je v případě původního Bitcoinu kvůli vysoké obtížnosti a potřebě specializovaného hardware (ASIC) prakticky nemožné. ATH Bitcoin Gold bylo dosaženo v prosinci 2017, kdy jeho hodnota dosáhla téměř 500 USD.

Litecoin (LTC)

Ačkoli Litecoin není přímým forkem Bitcoinu, je často označován jako „stříbro k Bitcoinovému zlatu“. Byl vytvořen v roce 2011 Charliem Leem s cílem nabídnout rychlejší potvrzování transakcí a větší celkovou nabídku mincí. Litecoin dosáhl svého ATH v prosinci 2017, kdy cena jedné LTC mince dosáhla 375 USD.

Bitcoin Diamond (BCD)

Bitcoin Diamond vznikl v listopadu 2017 s cílem zlepšit ochranu soukromí, zpracovat větší objem transakcí a zlepšit rychlost transakcí. Tento fork zvýšil celkovou nabídku mincí na 210 milionů, desetkrát více než má Bitcoin. Jeho ATH bylo dosaženo v lednu 2018, kdy cena dosáhla téměř 100 USD za BCD.

Bitcoin Private (BTCP)

Bitcoin Private je výsledkem spojení Bitcoinu a ZClassic (fork ZCash), který byl spuštěn v březnu 2018. Tento projekt se zaměřuje na zlepšení ochrany soukromí uživatelů tím, že přidává možnost provádět anonymní transakce. ATH Bitcoin Private bylo dosaženo krátce po spuštění, kdy cena mince přesáhla 80 USD.

Bitcoin XT

Bitcoin XT byl jedním z prvních pokusů o zvýšení velikosti bloku v síti Bitcoin. Spuštěn v roce 2015, XT zvýšil limit velikosti bloku na 8 MB, což mělo umožnit větší škálovatelnost. Ačkoli Bitcoin XT nikdy nezískal významnou podporu těžařů a uživatelů, jeho existence předznamenala budoucí debaty a forky zaměřené na škálovatelnost.

Bitcoin Unlimited (BU)

Bitcoin Unlimited je další fork, který se zaměřuje na otázku škálovatelnosti Bitcoinu tím, že umožňuje těžařům flexibilně určovat velikost bloku. BU poskytuje mechanismus, pomocí kterého mohou těžaři signalizovat svou preferovanou velikost bloku, což má za cíl přizpůsobit kapacitu sítě aktuální poptávce. BU se snaží podpořit rozhodování na úrovni komunity a decentralizovat proces řízení velikosti bloku.

Super Bitcoin (SBTC)

Super Bitcoin byl spuštěn v prosinci 2017 s heslem „Make Bitcoin Great Again“. Tento projekt představil několik vylepšení, včetně smart kontraktů podobných těm v Ethereu, optimalizace velikosti bloku pro lepší škálovatelnost a technologii Lightning Network pro rychlejší transakce. SBTC si klade za cíl zachovat původní vizi Satoshiho Nakamota při přidávání nových funkcí pro zlepšení uživatelské zkušenosti.

Tyto forky představují rozmanitost cílů a technických inovací v rámci širšího ekosystému kryptoměn.

Jak vytvořit fork Bitcoinu – závěr

Vytvoření forku Bitcoinu je ambiciózní podnik, který nabízí možnost přispět k inovaci v oblasti kryptoměn a blockchainové technologie. Ačkoli tento proces přináší řadu výzev a rizik, pečlivým plánováním, důkladným testováním a aktivním zapojením komunity je možné tato rizika minimalizovat a vytvořit úspěšný fork, který bude mít skutečný dopad. Pokud máte vášeň pro technologii a vizi pro nové vylepšení nebo funkce, které by mohly obohatit ekosystém Bitcoinu, vytvoření vlastního forku může být cennou cestou k jejich realizaci. Pamatujte však, že úspěch vašeho projektu závisí nejen na technické excelenci, ale také na schopnosti budovat silnou komunitu a navigovat v komplexním a dynamickém prostředí kryptoměn.

Věříme, že tento průvodce vám poskytl užitečný přehled o tom, jak vytvořit fork Bitcoinu, a nezbytné kroky k jeho úspěšnému spuštění. Nezapomeňte, že inovace v kryptosvětě je neustálá cesta, a vaše úsilí může přispět k budoucímu růstu a diverzifikaci tohoto fascinujícího odvětví. Hodně štěstí na vaší cestě k vytvoření nového forku Bitcoinu!

Roman

Napsat komentář